Исторически речник
рмпсꙗ  
рмпсꙗ [погр. Е 38а 6] вж рпсмꙗ