Исторически речник
рꙁьно  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
рꙁьно, рꙁъно, рꙁнорꙁьна, рꙁъна, рꙁнарꙁьнѹ, рꙁънѹ, рꙁнѹрꙁьномь, рꙁъномь, рꙁномь, рꙁьномъ, рꙁъномъ, рꙁномърꙁьнѣ, рꙁънѣ, рꙁнѣрꙁьна, рꙁъна, рꙁна
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
рꙁьнъ, рꙁънъ, рꙁенъ, рꙁьнь, рꙁънь, рꙁеньрꙁьномъ, рꙁъномъ, рꙁномъ, рꙁьномь, рꙁъномь, рꙁномьрꙁьнꙑ, рꙁънꙑ, рꙁнꙑрꙁьнѣхъ, рꙁънѣхъ, рꙁнѣхъ, рꙁьнѣхь, рꙁънѣхь, рꙁнѣхьрꙁьнѣ, рꙁънѣ, рꙁнѣрꙁьнѹ, рꙁънѹ, рꙁнѹ
NnDu
рꙁьнома, рꙁънома, рꙁнома
рꙁьно ср Дреха, облекло, покривало не маш л ного нкакогоже съсѫда. н л рꙁъна да дас мѹ С 120.27 Изч С Гр ἱμάτιον рꙁъно Нвб Срв риза ж