Исторически речник
рꙁьнца  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
рꙁънца, рꙁьнца, рꙁнцарꙁьнцѧ, рꙁънцѧ, рꙁьнцѫ, рꙁънцѫ, рꙁънцꙑ, рꙁьнцꙑ, рꙁьнце, рꙁънце, рꙁнцѧ, рꙁнцѫ, рꙁнце, рꙁнцꙑрꙁънц, рꙁьнц, рꙁнцрꙁънцѫ, рꙁьнцѫ, рꙁънцѹ, рꙁьнцѹ, рꙁнцѫ, рꙁнцѹрꙁънцеѭ, рꙁьнцеѭ, рꙁънцеѫ, рꙁьнцеѫ, рꙁънцеѧ, рꙁьнцеѧ, рꙁънцею, рꙁьнцею, рꙁнцеѭ, рꙁнцеѫ, рꙁнцеюрꙁънц, рꙁьнц, рꙁнц
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
рꙁънце, рꙁьнцерꙁьнцѧ, рꙁънцѧ, рꙁьнцѫ, рꙁънцѫ, рꙁънцꙑ, рꙁьнцꙑ, рꙁьнце, рꙁънце, рꙁнцѧ, рꙁнцѫ, рꙁнце, рꙁнцꙑрꙁънць, рꙁьнць, рꙁънцъ, рꙁьнцъ, рꙁнцърꙁънцамъ, рꙁьнцамъ, рꙁънцамь, рꙁьнцамь, рꙁнцамьрꙁънцам, рꙁьнцам, рꙁнцамрꙁънцахъ, рꙁьнцахъ, рꙁънцахь, рꙁьнцахь, рꙁнцахь
NfOuNfGuNfDu
рꙁънц, рꙁьнц, рꙁнцрꙁьнцю, рꙁънцю, рꙁьнцѹ, рꙁънцѹ, рꙁнцѹрꙁьнцама, рꙁънцама, рꙁнцама
рꙁьнца ж Съкровищница, място, където се съхраняват ценности, съкровище вѣрѫ м м ьстънъ отье ꙗко нѣстъ остала н дна ꙁлатца въ рꙁьнц С 120.25 Изч С Гр βεστιάριον Нвб Срв ризница ’дреха, риза’ ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА