Исторически речник
рват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
рватрваѭ, рваѫ, рваѧ, рваюрваш, рваеш, рваашрватъ, рваетъ, рваатъ, рвать, рваеть, рваать, рват, рвает, рваатрвамъ, рваемъ, рваамъ, рвамь, рваемь, рваамь, рвам, рваем, рваам, рвамо, рваемо, рвааморвате, рваете, рваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
рваѭтъ, рваѫтъ, рваѧтъ, рваютъ, рваѭть, рваѫть, рваѧть, рвають, рваѭт, рваѫт, рваѧт, рваютрвавѣ, рваевѣ, рваавѣрвата, рваета, рваатарвате, рваете, рваатерварва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
рвамъ, рвамь, рвамрватервавѣрватарвахъ, рвахь, рвахрва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
рварвахомъ, рвахомь, рвахом, рвахмꙑрвастервашѧ, рвашѫ, рваша, рваше, рвахѫрваховѣрваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
рвастерваахъ, рвахъ, рваахь, рвахь, рваах, рвахрвааше, рвашервааше, рвашерваахомъ, рвахомъ, рваахомь, рвахомь, рваахом, рвахомрваашете, рвашете, рваасте, рвасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
рваахѫ, рвахѫ, рваахѹ, рвахѹрвааховѣ, рваховѣрваашета, рвашета, рвааста, рвастарваашете, рвашете, рваасте, рвасте
рват -рваѭ -рваш несв Притискам се, блъскам се, бутам се вдѣвъ же народъ ѹдеса господьн҄ꙗ. рваахѫ дрѹгъ дрѹга. кꙿто пръво пркоснетъ сꙙ къ н҄емѹ С 18.21 Изч С Гр συνϑλίβω Нвб Ø