Исторически речник
ремьство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
ремьство, ремъство, ремстворемьства, ремъства, ремстваремьствѹ, ремъствѹ, ремствѹремьствомь, ремъствомь, ремствомь, ремьствомъ, ремъствомъ, ремствомъремьствѣ, ремъствѣ, ремствѣремьства, ремъства, ремства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
ремьствъ, ремъствъ, ремествъ, ремьствь, ремствь, ремьстъвь, ремстъвь, ремьстьвь, ремстьвьремрьствомъ, ремъствомъ, ремствомъ, ремьствомь, ремъствомь, ремствомьремьствꙑ, ремъствꙑ, ремствꙑремьствѣхъ, ремъствѣхъ, ремствѣхъ, ремьствѣхь, ремъствѣхь, ремствѣхьремьствѣ, ремъствѣ, ремствѣремьствѹ, ремъствѹ, ремствѹ
NnDu
ремьствома, ремъствома, ремствома
ремьство ср Изкуство, умение, способност лма бо ремьствомъ нѣкꙑмъ.  ѹгожденмъ сеѧ жꙁн. любо  ꙁъло хотꙙштꙙ сътворт. хвалѫ прност славꙙштꙙѧ С 337.19 Изч С Гр τέχνη Нвб Срв ремесло ’занаят’ книж остар РРОДД ремеслен ’занаятчийски’ прил ВА РРОДД