Исторически речник
ревека  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
ревекаревекꙑревецѣревекѫ, ревекѹревекоѭ, ревекоѫ, ревекоѧ, ревекоюревецѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
ревеко-----
NfOuNfGuNfDu
---
ревека -ꙑ ж ЛИ Ревека — жена на старозаветния патриарх Исак [Исаак] и майка на близнаците Яков [Иаков] и Исав, една от четирите легендарни прамайки на еврейския народ [Бит 24—28]. Пр. в Неделята на праотците  сьвѣдѣтел҄ьствѹтъ сарра.  сь н҄еѭ ревека.  пакꙑ анна. грѫстокааго неплодьства С 250.2 Изч С Гр ‘Ρεβέκκα От евр ЛИ Ribqāh ’привързвам’ rbq ’отглеждам’ акад rabāku ’нежен съм’