Исторически речник
рашрт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
рашртрашрѭ, рашрѧ, рашрюрашршрашртъ, рашрть, рашртрашрмъ, рашрмь, рашрм, рашрморашрте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
рашрѧтъ, рашрѧть, рашрѧтрашрвѣрашртарашртерашррашр
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
рашрмъ, рашрмь, рашрмрашртерашрвѣрашртарашрхъ, рашрхь, рашрхрашр
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
рашррашрхомъ, рашрхомь, рашрхом, рашрхмꙑрашрстерашршѧ, рашршѫ, рашрша, рашрше, рашрхѫрашрховѣрашрста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
рашрстерашрꙗахъ, рашрѣахъ, рашраахъ, рашрѣхъ, рашрꙗхъ, рашрѧахъ, рашрѧхъ, рашрꙗахь, рашрѣахь, рашраахь, рашрѣхь, рашрꙗхь, рашрѧахь, рашрѧхь, рашрꙗах, рашрѣах, рашраах, рашрѣх, рашрꙗх, рашрѧах, рашрѧхрашрꙗаше, рашрѣаше, рашрааше, рашрѣше, рашрꙗше, рашрѧаше, рашрѧшерашрꙗаше, рашрѣаше, рашрааше, рашрѣше, рашрꙗше, рашрѧаше, рашрѧшерашрꙗахомъ, рашрѣахомъ, рашраахомъ, рашрѣхомъ, рашрꙗхомъ, рашрѧахомъ, рашрѧхомъ, рашрꙗахомь, рашрѣахомь, рашраахомь, рашрѣхомь, рашрꙗхомь, рашрѧахомь, рашрѧхомь, рашрꙗахом, рашрѣахом, рашраахом, рашрѣхом, рашрꙗхом, рашрѧахом, рашрѧхомрашрꙗашете, рашрѣашете, рашраашете, рашрѣшете, рашрꙗшете, рашрꙗасте, рашрѣасте, рашраасте, рашрѣсте, рашрꙗсте, рашрѧасте, рашрѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
рашрꙗахѫ, рашрѣахѫ, рашраахѫ, рашрѣхѫ, рашрꙗхѫ, рашрꙗахѹ, рашрѣахѹ, рашраахѹ, рашрѣхѹ, рашрꙗхѹ, рашрѧахѹ, рашрѧхѹрашрꙗаховѣ, рашрѣаховѣ, рашрааховѣ, рашрѣховѣ, рашрꙗховѣ, рашрѧаховѣ, рашрѧховѣрашрꙗашета, рашрѣашета, рашраашета, рашрѣшета, рашрꙗшета, рашрꙗаста, рашрѣаста, рашрааста, рашрѣста, рашрꙗста, рашрѧаста, рашрѧстарашрꙗашете, рашрѣашете, рашраашете, рашрѣшете, рашрꙗшете, рашрꙗасте, рашрѣасте, рашраасте, рашрѣсте, рашрꙗсте, рашрѧасте, рашрѧсте
рашрт -рашрѭ -рашрш св 1. Разтворя, отворя широко [образно] пѫтъ ꙁаповѣдеї твоїхъ тѣхъ. егда рашр срце мое. ꙁаконъ полож мнѣ гі СП 118.32 2. Разпространя, разнеса, разпръсна многъ подвгъ. трѹдъ же  поспѣшень полагаѭштѹ. ꙗко да богомъ прѣдано крьстꙗньскꙑѧ непороьнꙑѧ вѣрꙑ рошрт слово. не прѣстаѭштѹ спѹштат еппꙑ вь вьсꙙ странꙑ еꙁꙑкъ С 535.4 рашрт ѹста своꙗ на кого πλατύνω τὸ στόμα μου ἑπί τινα Започна да говоря против някого ѣко мнѣ ѹбо мръно глаахѫ.  на гнѣвъ льст помꙑшлаахѫ. рашршѩ на мѩ ѹста своѣ СП 34.21 СП С Гр πλατύνω рашіріт рошрт Нвб разширя [се], разширявам [се], разширувам диал ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА