Исторически речник
рата  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
ратаратаꙗ, ратаѣратаюратаратаꙗ, ратаѣратаѥмь, ратаѥмъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
ратаратаюратаратаратаѥмъ, ратаѥмьратаѩ, ратаѧ, ратаѫ, ратае
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
ратаратахъ, ратахьратаꙗ, ратаѣратаюратаѥма
рата -ꙗ м Ратай, слуга, земеделски работник ꙗко паулъ нѣкꙿто польскꙑ рата. ꙁдрꙙдь беꙁълобенъ  простъ жтмъ. съ красьноѭ женоѭ съпрꙙже сꙙ С 169.4 Изч С Гр γεωργός Нвб ратай ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Ратае МИ АМС,Полог Ратайски ФИ СтИл,РЛФИ