Исторически речник
расѫдт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
расѫдтрасѫждѫ, расѹждѫ, расѫждѹ, расѹждѹрасѫдш, расѹдшрасѫдтъ, расѹдтъ, расѫдть, расѹдть, расѫдт, расѹдтрасѫдмъ, расѹдмъ, расѫдмь, расѹдмь, расѫдм, расѹдм, расѫдмо, расѹдморасѫдте, расѹдте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
расѫдѧтъ, расѹдѧтъ, расѫдѧть, расѹдѧть, расѫдѧт, расѹдѧтрасѫдвѣ, расѹдвѣрасѫдта, расѹдтарасѫдте, расѹдтерасѫд, расѹдрасѫд, расѹд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
расѫдмъ, расѹдмъ, расѫдмь, расѹдмь, расѫдм, расѹдмрасѫдте, расѹдтерасѫдвѣ, расѹдвѣрасѫдта, расѹдтарасѫдхъ, расѹдхъ, расѫдхь, расѹдхь, расѫдх, расѹдхрасѫд, расѹд
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
расѫд, расѹдрасѫдхомъ, расѹдхомъ, расѫдхомь, расѹдхомь, расѫдхом, расѹдхом, расѫдхмꙑ, расѹдхмꙑрасѫдсте, расѹдстерасѫдшѧ, расѹдшѧ, расѫдшѫ, расѫдша, расѹдша, расѫдше, расѹдше, расѫдхѫрасѫдховѣ, расѹдховѣрасѫдста, расѹдста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
расѫдсте, расѹдстерасѫждаахъ, расѫждахъ, расѹдѧхъ, расѫждаахь, расѫждахь, расѹдѧхь, расѫждаах, расѫждах, расѹдѧхрасѫждааше, расѫждаше, расѹдѧшерасѫждааше, расѫждаше, расѹдѧшерасѫждаахомъ, расѫждахомъ, расѹдѧхомъ, расѫждаахомь, расѫждахомь, расѹдѧхомь, расѫждаахом, расѫждахом, расѹдѧхомрасѫждаашете, расѫждашете, расѫждаасте, расѫждасте, расѹдѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
расѫждаахѫ, расѫждахѫ, расѫждаахѹ, расѫждахѹ, расѹдѧхѹрасѫждааховѣ, расѫждаховѣ, расѹдѧховѣрасѫждаашета, расѫждашета, расѫждааста, расѫждаста, расѹдѧстарасѫждаашете, расѫждашете, расѫждаасте, расѫждасте, расѹдѧсте
расѫдт -расѫждѫ -расѫдш св 1. Издам присъда; отсъдя прꙁоветъ нба съвꙑше. ї ꙁемлѭ расѫдіті люді своѩ СП 49.4 бъ ста въ сонъмѣ бъ прѣсрѣдѣ (!) же бъї расѫдітъ СП 81.1 сѫді мі бже  расѫді пьрѭ моѭ СП 42.1 2. Обмисля, осъзная тъгда ѹбо еер въставъ отъ съна.  вдѣн расѫдвъ съ вьсѣцѣмъ потъштанмъ въпрашаѧ прде въ лаврѫ отьца саввꙑ С 294.19 Разсъдя, помисля.  то вь себѣ расѫдвъ. ꙗкоже тво съвръшень. съподобтъ сꙙ блаженьꙗ С 544.16 Изч СП С Гр διακρίνω δικάζω расѫдіт Нвб разсудя книж остар ОА ВА разсъдя ОА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР