Исторически речник
расѣꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
расѣꙗтрасѣѭ, расѣѫ, расѣѧ, расѣюрасѣш, расѣеш, расѣашрасѣтъ, расѣетъ, расѣатъ, расѣть, расѣеть, расѣать, расѣт, расѣет, расѣатрасѣмъ, расѣемъ, расѣамъ, расѣмь, расѣемь, расѣамь, расѣм, расѣем, расѣам, расѣмо, расѣемо, расѣаморасѣте, расѣете, расѣате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
расѣѭтъ, расѣѫтъ, расѣѧтъ, расѣютъ, расѣѭть, расѣѫть, расѣѧть, расѣють, расѣѭт, расѣѫт, расѣѧт, расѣютрасѣвѣ, расѣевѣ, расѣавѣрасѣта, расѣета, расѣатарасѣте, расѣете, расѣатерасѣрасѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
расѣмъ, расѣмь, расѣмрасѣтерасѣвѣрасѣтарасѣꙗхъ, расѣѣхъ, расѣахъ, расѣхъ, расѣꙗхь, расѣѣхь, расѣахь, расѣхь, расѣꙗх, расѣѣх, расѣах, расѣх, расѣѧхъ, расѣѧхь, расѣѧхрасѣꙗ, расѣѣ, расѣа, расѣ, расѣѧ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
расѣꙗ, расѣѣ, расѣа, расѣ, расѣѧрасѣꙗхомъ, расѣѣхомъ, расѣахомъ, расѣхомъ, расѣꙗхомь, расѣѣхомь, расѣахомь, расѣхомь, расѣꙗхом, расѣѣхом, расѣахом, расѣхом, расѣꙗхмꙑ, расѣѣхмꙑ, расѣахмꙑ, расѣхмꙑ, расѣѧхомъ, расѣѧхомьрасѣꙗсте, расѣѣсте, расѣасте, расѣсте, расѣѧстерасѣꙗшѧ, расѣѣшѧ, расѣашѧ, расѣшѧ, расѣꙗшѫ, расѣѣшѫ, расѣашѫ, расѣшѫ, расѣꙗша, расѣѣша, расѣаша, расѣша, расѣꙗше, расѣѣше, расѣаше, расѣше, расѣꙗхѫ, расѣѣхѫ, расѣахѫ, расѣхѫ, расѣѧшарасѣꙗховѣ, расѣѣховѣ, расѣаховѣ, расѣховѣ, расѣѧховѣрасѣꙗста, расѣѣста, расѣаста, расѣста, расѣѧсте
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
расѣꙗсте, расѣѣсте, расѣасте, расѣсте, расѣѧстарасѣꙗахъ, расѣꙗхъ, расѣахъ, расѣꙗахь, расѣꙗхь, расѣахь, расѣꙗах, расѣꙗх, расѣах, расѣѧхъ, расѣѧхь, расѣѧхрасѣꙗаше, расѣꙗше, расѣаше, расѣѧшерасѣꙗаше, расѣꙗше, расѣаше, расѣѧшерасѣꙗахомъ, расѣꙗхомъ, расѣахомъ, расѣꙗахомь, расѣꙗхомь, расѣахомь, расѣꙗахом, расѣꙗхом, расѣахом, расѣѧхомъ, расѣѧхомь, расѣѧхомрасѣꙗашете, расѣꙗшете, расѣашете, расѣꙗасте, расѣꙗсте, расѣасте, расѣѧшете, расѣѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
расѣꙗахѫ, расѣꙗхѫ, расѣахѫ, расѣꙗахѹ, расѣꙗхѹ, расѣахѹ, расѣѧхѹрасѣꙗаховѣ, расѣꙗховѣ, расѣаховѣ, расѣѧховѣрасѣꙗашета, расѣꙗшета, расѣашета, расѣꙗаста, расѣꙗста, расѣаста, расѣѧшета, расѣѧстарасѣꙗашете, расѣꙗшете, расѣашете, расѣꙗасте, расѣꙗсте, расѣасте, расѣѧшете, расѣѧсте
расѣꙗт -расѣѭ -расѣш св Разпръсна, разпилея далъ нꙑ есі ѣко овъцѩ сънѣд.  въ ѩꙁꙑцѣхъ расѣалъ нꙑ ес СП 43.12 Изч СП Гр διασπείρω Нвб разсея ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА