Исторически речник
расѣꙗнь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
расѣꙗн, расѣꙗньрасѣꙗнꙗ, расѣꙗна, расѣꙗньꙗрасѣꙗню, расѣꙗнѹ, расѣꙗньюрасѣꙗнмь, расѣꙗньмь, расѣꙗнмъ, расѣꙗньмъ, расѣꙗнмь, расѣꙗнмърасѣꙗн, расѣꙗнь, расѣꙗнрасѣꙗнꙗ, расѣꙗна, расѣꙗньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
расѣꙗн, расѣꙗнь, расѣꙗнерасѣꙗнмъ, расѣꙗньмъ, расѣꙗнмь, расѣꙗньмь, расѣꙗнмъ, расѣꙗнмь, расѣꙗномъ, расѣꙗнамърасѣꙗн, расѣꙗнь, расѣꙗн, расѣꙗнмрасѣꙗнхъ, расѣꙗньхъ, расѣꙗнхь, расѣꙗньхь, расѣꙗнхъ, расѣꙗнхьрасѣꙗн, расѣꙗньрасѣꙗню, расѣꙗнѹ, расѣꙗнью
NnDu
расѣꙗнма, расѣꙗньма, расѣꙗнма, расѣꙗнма
расѣꙗнь -ꙗ ср Разпръсване, разпиляване, разделяне. мню ꙗко не ꙋбо бѣ вьꙁвратиль се ѿ бывьшааго расѣꙗниꙗ. рекьшемь же ꙋеникомь мⷹ ꙗко видѣхомь г͠а. не тольма же не вѣроу реⷱ҇ имь. аще не ꙋꙁрю на роукоу гⷪ҇. и проаа. КП Учит. 169b* Метонимично – диаспора, хора в емиграция, в изгнание. то како не сквернав беꙁаконнц с. в расѣан ⷯ праꙁⷣнѹюще.  ослѹшающеⷭ своⷯ пррⷪкъ  влⷣкъ Пс. Кес. 220/218 и҆ꙗ҆ковъ бжїи братъ иⷤ в расѣа҆нїи. тако написа ХрГС 459b9-10 въ ѻесеⷯ ͗мѣю́ще раꙁꙿсѣꙗ́нїѐ наеншⷯ ͗ погбель Фот. 652а18 расѣꙗнь елньско ἡ διασπορὰ τῶν ῾Ελλήνων Пръснатите, разселените между езическите народи евреи; еврейската диаспора рѣшѧ же юде къ себѣ сам. камо хоштетъ т ѣко мꙑ не обрѧштемъ его. еда въ расѣане елнъско хоштетъ т. ꙇ ѹт ельлнꙑ М Йо 7.35 М КП Учит. Пс. Кес. ХрГС Фот. расѣане Нвб разсеяние книж остар ВА гр διασπορά