Исторически речник
расѣщ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
расѣщрасѣкѫ, расѣкѹрасѣешрасѣетъ, расѣеть, расѣетрасѣемъ, расѣемь, расѣем, расѣеморасѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
расѣкѫтъ, расѣкѹтъ, расѣкѫть, расѣкѹть, расѣкѫт, расѣкѹтрасѣевѣрасѣетарасѣетерасѣцрасѣц
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
расѣцѣмъ, расѣцѣмь, расѣцѣмрасѣцѣтерасѣцѣвѣрасѣцѣтарасѣхъ, расѣкохъ, расѣхь, расѣкохь, расѣх, расѣкохрасѣе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
расѣерасѣхомъ, расѣкохомъ, расѣхомь, расѣкохомь, расѣхом, расѣкохом, расѣкохмꙑрасѣсте, расѣкостерасѣшѧ, расѣкошѧ, расѣшѫ, расѣкошѫ, расѣша, расѣкоша, расѣше, расѣкоше, расѣкохѫрасѣховѣ, расѣкоховѣрасѣста, расѣкоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
расѣсте, расѣкостерасѣахъ, расѣахь, расѣахрасѣашерасѣашерасѣахомъ, расѣахомь, расѣахомрасѣашете, расѣасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
расѣахѫ, расѣахѹрасѣаховѣрасѣашета, расѣастарасѣашете, расѣасте
расѣщ -расѣкѫ -расѣеш св Разсека, разбия ѣко въ добровѣ (!) дрѣвьнѣ секꙑрамі расѣшѩ двьрі его. въкѹпѣ сѣівомь і оскръдомь раꙁдрѹшішѩ і СП 73.5 Изч СП Гр ἐκκόπτω [вар. διακόπτω] Нвб разсека, разсичам ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Разсечена могила МИ Разсеченец МИ ЙЗ,МИПан Разсечен камик МИ ЙЗ,МИПир Разсякан камень МИ ГХ,МИМ