Исторически речник
расѣдат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
расѣдат сѧрасѣдаѭ, расѣдаѫ, расѣдаѧ, расѣдаюрасѣдаш, расѣдаеш, расѣдаашрасѣдатъ, расѣдаетъ, расѣдаатъ, расѣдать, расѣдаеть, расѣдаать, расѣдат, расѣдает, расѣдаатрасѣдамъ, расѣдаемъ, расѣдаамъ, расѣдамь, расѣдаемь, расѣдаамь, расѣдам, расѣдаем, расѣдаам, расѣдамо, расѣдаемо, расѣдааморасѣдате, расѣдаете, расѣдаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
расѣдаѭтъ, расѣдаѫтъ, расѣдаѧтъ, расѣдаютъ, расѣдаѭть, расѣдаѫть, расѣдаѧть, расѣдають, расѣдаѭт, расѣдаѫт, расѣдаѧт, расѣдаютрасѣдавѣ, расѣдаевѣ, расѣдаавѣрасѣдата, расѣдаета, расѣдаатарасѣдате, расѣдаете, расѣдаатерасѣдарасѣда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
расѣдамъ, расѣдамь, расѣдамрасѣдатерасѣдавѣрасѣдатарасѣдахъ, расѣдахь, расѣдахрасѣда
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
расѣдарасѣдахомъ, расѣдахомь, расѣдахом, расѣдахмꙑрасѣдастерасѣдашѧ, расѣдашѫ, расѣдаша, расѣдаше, расѣдахѫрасѣдаховѣрасѣдаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
расѣдастерасѣдаахъ, расѣдахъ, расѣдаахь, расѣдахь, расѣдаах, расѣдахрасѣдааше, расѣдашерасѣдааше, расѣдашерасѣдаахомъ, расѣдахомъ, расѣдаахомь, расѣдахомь, расѣдаахом, расѣдахомрасѣдаашете, расѣдашете, расѣдаасте, расѣдасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
расѣдаахѫ, расѣдахѫ, расѣдаахѹ, расѣдахѹрасѣдааховѣ, расѣдаховѣрасѣдаашета, расѣдашета, расѣдааста, расѣдастарасѣдаашете, расѣдашете, расѣдаасте, расѣдасте
расѣдат сѧ -расѣдаѭ сѧ -расѣдаш сѧ несв Пукам се, пръскам се, разпадам се же бо  вдѣ га посрѣдѹ всꙙшта.  вьсь мръ трꙙсѫштъ сꙙ страхомь.  слъньце лютоѭ покрꙑвамо сꙙ жел҄еѭ ... камен расѣдамо сꙙ С 426.25 се бо ѹже ꙁмьрѫтъ. въꙁдѹнѫ же на н҄ꙙ правьднкъ.  падъше прѣдъ ногама го расѣдашꙙ сꙙ С 230.3—4 Образно.  расѣдаѧ сꙙ ꙗростѭ съпадааше съ прѣстола. неловѣьстѣ повелѣваѧ наност на н҄ь мѫкꙑ С 109.6—7 Изч С Гр ῤήγνυμαι διαρρήγνυμαι διαπίμπραμαι Нвб разсядам се, разседна се Дюв НГер ЕтМл БТР Срв разсед и разседвам ДА