Исторически речник
расцѣпт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
расцѣптрасцѣплѭ, расцѣплѧ, расцѣпѧ, расцѣпьѭ, расцѣплюрасцѣпшрасцѣптъ, расцѣпть, расцѣптрасцѣпмъ, расцѣпмь, расцѣпм, расцѣпморасцѣпте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
расцѣпѧтъ, расцѣпѧть, расцѣпѧтрасцѣпвѣрасцѣптарасцѣптерасцѣпрасцѣп
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
расцѣпмъ, расцѣпмь, расцѣпмрасцѣптерасцѣпвѣрасцѣптарасцѣпхъ, расцѣпхь, расцѣпхрасцѣп
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
расцѣпрасцѣпхомъ, расцѣпхомь, расцѣпхом, расцѣпхмꙑрасцѣпстерасцѣпшѧ, расцѣпшѫ, расцѣпша, расцѣпше, расцѣпхѫрасцѣпховѣрасцѣпста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
расцѣпсте*расцѣплꙗахъ*расцѣплꙗаше*расцѣплꙗаше*расцѣплꙗахомъ*расцѣплꙗашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*расцѣплꙗахѫ*расцѣплꙗаховѣ*расцѣплꙗашета*расцѣплꙗашете
расцѣпт -расцѣплѭ -расцѣпш св Разсека, разцепя  потомъ повелѣшꙙ прнест трьст.  расцѣпвъше на дьво обложт по пльт мѹ.  връвѭ обꙙꙁавъше сътꙙгнѫт С 270. 5—6 Изч С Гр σχίζω Нвб разцепя, разцепвам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Разцепен камък МИ ГХ,МИМ Разцепеница махала МИ ЙЗах,Кюст.кр