Исторически речник
растѫпт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
растѫпт сѧрастѫплѭ, растѫплѧ, растѫпѧ, растѫпьѭ, растѹплѭ, растѹплюрастѫпш, растѹпшрастѫптъ, растѹптъ, растѫпть, растѹпть, растѫпт, растѹптрастѫпмъ, растѹпмъ, растѫпмь, растѹпмь, растѫпм, растѹпм, растѫпмо, растѹпморастѫпте, растѹпте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
растѫпѧтъ, растѹпѧтъ, растѫпѧть, растѹпѧть, растѫпѧт, растѹпѧтрастѫпвѣ, растѹпвѣрастѫпта, растѹптарастѫпте, растѹптерастѫп, растѹпрастѫп, растѹп
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
растѫпмъ, растѹпмъ, растѫпмь, растѹпмь, растѫпм, растѹпмрастѫпте, растѹптерастѫпвѣ, растѹпвѣрастѫпта, растѹптарастѫпхъ, растѹпхъ, растѫпхь, растѹпхь, растѫпх, растѹпхрастѫп, растѹп
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
растѫп, растѹпрастѫпхомъ, растѹпхомъ, растѫпхомь, растѹпхомь, растѫпхом, растѹпхом, растѫпхмꙑ, растѹпхмꙑрастѫпсте, растѹпстерастѫпшѧ, растѹпшѧ, растѫпшѫ, растѫпша, растѹпша, растѫпше, растѹпше, растѫпхѫрастѫпховѣ, растѹпховѣрастѫпста, растѹпста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
растѫпсте, растѹпстерастѹплѧхъ, растѹпѧхъ, растѹплѧхь, растѹпѧхь, растѹплѧх, растѹпѧхрастѹплѧше, растѹпѧшерастѹплѧше, растѹпѧшерастѹплѧхомъ, растѹпѧхомъ, растѹплѧхомь, растѹпѧхомь, растѹплѧхом, растѹпѧхомрастѹплѧсте, растѹпѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
растѹплѧхѹ, растѹпѧхѹрастѹплѧховѣ, растѹпѧховѣрастѹплѧста, растѹпѧстарастѹплѧсте, растѹпѧсте
растѫпт сѧ -растѫплѭ сѧ -растѫпш сѧ св Разделя се, разцепя се на две части не бо нъ гда ꙁдошꙙ ꙁъ егупта. вдѣвъше море растѫпвъше сꙙ.  пакꙑ състѫпвъше С 417.6 Изч С Гр σχίζομαι Нвб разстъпя се, разстъпвам се ОА НТ НГер ЕтМл БТР АР