Исторически речник
растрьꙃат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
растрьꙃатрастрѣжѫ, растръꙃаѭ, растръꙃаѫ, растрьꙃаѭ, растрьꙃаѫ, растръꙁаѭ, растръꙁаѫ, растрьꙁаѭ, растрьꙁаѫ, растръꙃаѧ, растрьꙃаѧ, растръꙁаѧ, растрьꙁаѧ, растрѣжѹ, растръꙃаю, растрьꙃаю, растръꙁаю, растрьꙁаюрастрѣжеш, растръꙃаш, растръꙃаеш, растръꙁаш, растръꙁаеш, растрьꙃаш, растрьꙃаеш, растрьꙁаш, растрьꙁаешрастрѣжетъ, растръꙃатъ, растръꙃаетъ, растръꙁатъ, растръꙁаетъ, растрьꙃатъ, растрьꙃаетъ, растрьꙁатъ, растрьꙁаетъ, растрѣжеть, растръꙃать, растръꙃаеть, растръꙁать, растръꙁаеть, растрьꙃать, растрьꙃаеть, растрьꙁать, растрьꙁаеть, растрѣжет, растръꙃат, растръꙃает, растръꙁат, растръꙁает, растрьꙃат, растрьꙃает, растрьꙁат, растрьꙁаетрастрѣжемъ, растръꙃамъ, растръꙃаемъ, растръꙁамъ, растръꙁаемъ, растрьꙃамъ, растрьꙃаемъ, растрьꙁамъ, растрьꙁаемъ, растрѣжемь, растръꙃамь, растръꙃаемь, растръꙁамь, растръꙁаемь, растрьꙃамь, растрьꙃаемь, растрьꙁамь, растрьꙁаемь, растрѣжем, растръꙃам, растръꙃаем, растръꙁам, растръꙁаем, растрьꙃам, растрьꙃаем, растрьꙁам, растрьꙁаем, растрѣжемо, растръꙃамо, растръꙃаемо, растръꙁамо, растръꙁаемо, растрьꙃамо, растрьꙃаемо, растрьꙁамо, растрьꙁаеморастрѣжете, растръꙃате, растръꙃаете, растръꙁате, растръꙁаете, растрьꙃате, растрьꙃаете, растрьꙁате, растрьꙁаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
растрѣжѫтъ, растръꙃаѭтъ, растръꙃаѫтъ, растрьꙃаѭтъ, растрьꙃаѫтъ, растръꙁаѭтъ, растръꙁаѫтъ, растрьꙁаѭтъ, растрьꙁаѫтъ, растръꙃаѧтъ, растрьꙃаѧтъ, растръꙁаѧтъ, растрьꙁаѧтъ, растрѣжѹтъ, растръꙃаютъ, растрьꙃаютъ, растръꙁаютъ, растрьꙁаютъ, растрѣжѫть, растръꙃаѭть, растръꙃаѫть, растрьꙃаѭть, растрьꙃаѫть, растръꙁаѭть, растръꙁаѫть, растрьꙁаѭть, растрьꙁаѫть, растръꙃаѧть, растрьꙃаѧть, растръꙁаѧть, растрьꙁаѧть, растрѣжѹть, растръꙃають, растрьꙃають, растръꙁають, растрьꙁають, растрѣжѫт, растръꙃаѭт, растръꙃаѫт, растрьꙃаѭт, растрьꙃаѫт, растръꙁаѭт, растръꙁаѫт, растрьꙁаѭт, растрьꙁаѫт, растръꙃаѧт, растрьꙃаѧт, растръꙁаѧт, растрьꙁаѧт, растрѣжѹт, растръꙃают, растрьꙃают, растръꙁают, растрьꙁаютрастрѣжевѣ, растръꙃавѣ, растръꙃаевѣ, растръꙁавѣ, растръꙁаевѣ, растрьꙃавѣ, растрьꙃаевѣ, растрьꙁавѣ, растрьꙁаевѣрастрѣжета, растръꙃата, растръꙃаета, растръꙁата, растръꙁаета, растрьꙃата, растрьꙃаета, растрьꙁата, растрьꙁаетарастрѣжете, растръꙃате, растръꙃаете, растръꙁате, растръꙁаете, растрьꙃате, растрьꙃаете, растрьꙁате, растрьꙁаетерастрѣж, растръꙃа, растрьꙁарастрѣж, растръꙃа, растрьꙁа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
растрѣжмъ, растрѣжѣмъ, растрѣжамъ, растръꙃамъ, растрьꙁамъ, растрѣжмь, растрѣжѣмь, растрѣжамь, растръꙃамь, растрьꙁамь, растрѣжм, растрѣжѣм, растрѣжам, растръꙃам, растрьꙁамрастрѣжте, растрѣжѣте, растрѣжате, растръꙃате, растрьꙁатерастрѣжвѣ, растрѣжѣвѣ, растрѣжавѣ, растръꙃавѣ, растрьꙁавѣрастрѣжта, растрѣжѣта, растрѣжата, растръꙃата, растрьꙁатарастрьꙃахъ, растрьꙁахъ, растрьꙃахь, растрьꙁахь, растрьꙃах, растрьꙁахрастрьꙃа, растрьꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
растрьꙃа, растрьꙁарастрьꙃахомъ, растрьꙁахомъ, растрьꙃахомь, растрьꙁахомь, растрьꙃахом, растрьꙁахом, растрьꙃахмꙑ, растрьꙁахмꙑрастрьꙃасте, растрьꙁастерастрьꙃашѧ, растрьꙁашѧ, растрьꙃашѫ, растрьꙁашѫ, растрьꙃаша, растрьꙁаша, растрьꙃаше, растрьꙁаше, растрьꙃахѫ, растрьꙁахѫрастрьꙃаховѣ, растрьꙁаховѣрастрьꙃаста, растрьꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
растрьꙃасте, растрьꙁастерастрьꙃаахъ, растрьꙁаахъ, растрьꙁахъ, растрьꙃаахь, растрьꙁаахь, растрьꙁахь, растрьꙃаах, растрьꙁаах, растрьꙁахрастрьꙃааше, растрьꙁааше, растрьꙁашерастрьꙃааше, растрьꙁааше, растрьꙁашерастрьꙃаахомъ, растрьꙁаахомъ, растрьꙁахомъ, растрьꙃаахомь, растрьꙁаахомь, растрьꙁахомь, растрьꙃаахом, растрьꙁаахом, растрьꙁахомрастрьꙃаашете, растрьꙁаашете, растрьꙁашете, растрьꙃаасте, растрьꙁаасте, растрьꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
растрьꙃаахѫ, растрьꙁаахѫ, растрьꙁахѫ, растрьꙃаахѹ, растрьꙁаахѹ, растрьꙁахѹрастрьꙃааховѣ, растрьꙁааховѣ, растрьꙁаховѣрастрьꙃаашета, растрьꙁаашета, растрьꙁашета, растрьꙃааста, растрьꙁааста, растрьꙁастарастрьꙃаашете, растрьꙁаашете, растрьꙁашете, растрьꙃаасте, растрьꙁаасте, растрьꙁасте
растрьꙃат -растрьꙃаѭ -растрьꙃаш несв св 1. Разкъсвам, правя на късове, на части; раздирам тъгда архере растръѕа рꙁꙑ своѩ глѧ. ѣко власфмѭ рее. ъто еще трѣбѹемъ съвѣдѣтель М Мт 26.65 З, А, СК. Срв.Мк 14.63 М З  растръꙁавъше рꙁꙑ мѹ отъ вꙑѧ до ногѹ. меемъ ѹдаренъ бꙑвъ С 61.30—61.1 2. Разкъсам, разбия ꙇ вѧꙁаахѫ  ѫж желѣꙁнꙑ. ꙇ пѫтꙑ стрѣгѫште. ꙇ растръѕавъ ѫꙁꙑ. гонмъ бꙑвааше бѣсомъ сквоꙁѣ пѹстꙑнѭ М Лк 8.29 З вѣньца въꙁложшꙙ на нꙗ. она же растръꙁавъша отъметаꙿста С 138.23 Образно. етврьтодьнꙑ ож мрьтвъ бꙑвъ.  ѫꙁꙑ грѣховьнꙑхъ растрьꙁаахѫ сꙙ. а он лѫкам на ѹбн на н҄ь творахѫ сꙙ С 387.16—17 въшедъшмъ въ рѫцѣ с. прострътѣ нꙑнѣ къ тебѣ. растръꙁаѩ слꙑ хъ. рꙑѭщхъ жлꙑ рѫкѹ сею СЕ 31а 8 молте бога отъ рат. отъ глада  отъ пагѹбꙑ.  црькъвънааго тѣла не прѣꙁьрте. растрьꙁама С 67.23 3. Прен. Изтерзая, съсипя  ав сꙙ вьсѣмъ акꙑ старца растрьꙁана тѣломь.  вьскра весь народъ вьпѧ С 36.21 растрьꙃат сѧ М З А СК СЕ С Гр διαρρήγνυμι ῥήγνυμι διασπάω σπάω ῥακόω растръꙁат растрьꙁат растръѕат Нвб Срв разтръзая диал ДА