Исторически речник
растрошт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
растроштрастрошѫ, растрошѹрастрошшрастроштъ, растрошть, растроштрастрошмъ, растрошмь, растрошм, растрошморастроште
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
растрошѧтъ, растрошѧть, растрошѧтрастрошвѣрастроштарастроштерастрошрастрош
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
растрошмъ, растрошмь, растрошмрастроштерастрошвѣрастроштарастрошхъ, растрошхь, растрошхрастрош
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
растрошрастрошхомъ, растрошхомь, растрошхом, растрошхмꙑрастрошстерастрошшѧ, растрошшѫ, растрошша, растрошше, растрошхѫрастрошховѣрастрошста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
растрошстерастрошаахъ, растрошахъ, растрошаахь, растрошахь, растрошаах, растрошахрастрошааше, растрошашерастрошааше, растрошашерастрошаахомъ, растрошахомъ, растрошаахомь, растрошахомь, растрошаахом, растрошахомрастрошаашете, растрошашете, растрошаасте, растрошасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
растрошаахѫ, растрошахѫ, растрошаахѹ, растрошахѹрастрошааховѣ, растрошаховѣрастрошаашета, растрошашета, растрошааста, растрошастарастрошаашете, растрошашете, растрошаасте, растрошасте
растрошт -растрошѫ -растрошш св Разпилея, прахосам тꙑ пртьꙙ подобшꙙ вѣрьнааго роба  нераꙁѹмьнааго.  господьн҄е растрошвъшааго С 370.11 Изч С Гр κατεσϑίω Нвб разтроша ’разпилея, разпръсна’ диал ОА НТ Срв разтроша, разтрошавам ’правя на парчета, строшавам’ ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА