Исторически речник
растоꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
растоꙗтрастоѭ, растоѧ, растоѫ, растоюрастошрастотъ, растоть, растотрастомъ, растомь, растом, растоморастоте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
растоѧтъ, растоѧть, растоѧтрастовѣрастотарастотерасторасто
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
растомъ, растомь, растомрастотерастовѣрастотарастоꙗхъ, растоꙗхь, растоꙗхрастоꙗ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
растоꙗрастоꙗхомъ, растоꙗхомь, растоꙗхом, растоꙗхмꙑрастоꙗстерастоꙗшѧ, растоꙗшѫ, растоꙗша, растоꙗше, растоꙗхѫрастоꙗховѣрастоꙗста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
растоꙗстерастоꙗахъ, растоѣахъ, растоꙗхъ, растоѣхъ, растоахъ, растоѧхъ, растоꙗахь, растоѣахь, растоꙗхь, растоѣхь, растоахь, растоѧь, растоꙗах, растоѣах, растоꙗх, растоѣх, растоах, растоѧхрастоꙗаше, растоѣаше, растоꙗше, растоѣше, растоаше, растоѧшерастоꙗаше, растоѣаше, растоꙗше, растоѣше, растоаше, растоѧшерастоꙗахомъ, растоѣахомъ, растоꙗхомъ, растоѣхомъ, растоахомъ, растоѧхомъ, растоꙗахомь, растоѣахомь, растоꙗхомь, растоѣхомь, растоахомь, растоѧхомь, растоꙗахом, растоѣахом, растоꙗхом, растоѣхом, растоахом, растоѧхомрастоꙗашете, растоѣашете, растоꙗшете, растоѣшете, растоашете, растоꙗасте, растоѣасте, растоꙗсте, растоѣсте, растоасте, растоѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
растоꙗахѫ, растоѣахѫ, растоꙗхѫ, растоѣхѫ, растоахѫ, растоѧхѫрастоꙗаховѣ, растоѣаховѣ, растоꙗховѣ, растоѣховѣ, растоаховѣ, растоѧховѣрастоꙗашета, растоѣашета, растоꙗшета, растоѣшета, растоашета, растоꙗаста, растоѣаста, растоꙗста, растоѣста, растоаста, растоѧстарастоꙗашете, растоѣашете, растоꙗшете, растоѣшете, растоашете, растоꙗасте, растоѣасте, растоꙗсте, растоѣсте, растоасте, растоѧсте
растоꙗт -растоѭ -растош несв 1. Отдалечен съм, отстоя на известно растояние стъ же въ прѣгꙑн҄ѣхъ мѣсто то.  вь непрѣходънꙑхъ горахъ. растоѧ отъ града попршть етꙑрь С 26.21 глагол҄ꙗте кꙿде жветъ въ градѣ. л въ вьс.  градѹ мꙙ  вьсі.  колко растоѧтъ междѹ собоѭ С 46.4 2. Намирам се, стоя нъ грѣс ваш растоѧтъ посрѣдѹ насъ  ба С 135.19—20 Изч С Гр ἀπέχω ἀφίσταμαι διίστημι Нвб Срв стоя, [от]стоя ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР