Исторически речник
растот  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
растотрастоѫ, растоѹрастошрастотъ, растоть, растотрастомъ, растомь, растом, растоморастоте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
растоѧтъ, растоѧть, растоѧтрастовѣрастотарастотерасторасто
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
растомъ, растомь, растомрастотерастовѣрастотарастохъ, растохь, растохрасто
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
расторастохомъ, растохомь, растохом, растохмꙑрастостерастошѧ, растошѫ, растоша, растоше, растохѫрастоховѣрастоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
растостерастоаахъ, растоахъ, растоаахь, растоахь, растоаах, растоахрастоааше, растоашерастоааше, растоашерастоаахомъ, растоахомъ, растоаахомь, растоахомь, растоаахом, растоахомрастоаашете, растоашете, растоаасте, растоасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
растоаахѫ, растоахѫ, растоаахѹ, растоахѹрастоааховѣ, растоаховѣрастоаашета, растоашета, растоааста, растоастарастоаашете, растоашете, растоаасте, растоасте
растот -растоѫ -растош св 1. Пръсна, разпилея вѣдѣхъ тѧ ѣко жестокъ ес лкъ. жьнѧ деже нѣс сѣлъ  събраѩ ѭдѹже не растоъ М Мт 25.24 З А СК ꙁълꙑ рабе  лѣнꙑ. вѣдѣаше ѣко жьнѭ деже не сѣахъ. ꙇ събраѭ ѭдѹже не растохъ М Мт 25.26 З А СК Разпилея, прахосам [имане, богатство]. събъравъ вьсе мьн снъ отде на странѫ далее.  тѹ расто мѣне свое. жвꙑ блѫдъно М Лк 15.13 З А СК 2. Разделя, раздам расто ї дастъ ѹбогꙑмъ СП 111.9 3. Разпръсна, разгоня сътвор дръжавѫ мꙑшъцеѭ своеѭ. раста [!] гръдꙑѩ мꙑслѭ срдца хъ М Лк 1.51 З ꙇ не тъкъмо ꙁа люд. нъ ꙇ ѧда бжѣ растоенаѣ съберетъ въ едно М Йо 11.52 З А  нꙁъложіті сѣмѩ іхъ въ ѩꙁꙑцѣхъ.  растоіті ѩ въ странꙑ СП 105.27 Изч М З А СК СП С Гр διασκορπίζω σκορπίζω растат Нвб разточа̀ [се] ’разпилея [се]’ ОА ВА АК