Исторически речник
растопт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
растоптрастоплѭ, растоплѧ, растопѧ, растопьѭ, растоплюрастопшрастоптъ, растопть, растоптрастопмъ, растопмь, растопм, растопморастопте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
растопѧтъ, растопѧть, растопѧтрастопвѣрастоптарастоптерастопрастоп
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
растопмъ, растопмь, растопмрастоптерастопвѣрастоптарастопхъ, растопхь, растопхрастоп
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
растопрастопхомъ, растопхомь, растопхом, растопхмꙑрастопстерастопшѧ, растопшѫ, растопша, растопше, растопхѫрастопховѣрастопста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
растопстерастопѧхъ, растопѧхь, растопѧхрастопѧшерастопѧшерастопѧхомъ, растопѧхомь, растопѧхомрастопѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
растопѧхѹрастопѧховѣрастопѧстарастопѧсте
растопт -растоплѭ -растопш св 1. Разтопя, превърна нещо в течност повелѣшꙙ прнест олово.  растопвъше въꙁліꙗт на о.  въ ноꙁдр мѹ вълꙗт С 264.21 2. Стопля, сгрея, сгорещя [образно] ꙁаѹтра. гда топлꙑ ꙁарꙙ божьства прострѣ.  омрьтвѣвъшꙙ дꙗволомъ дѹшꙙ растоп. нѣстъ же ѹкрꙑтъ топлотꙑ го С 348.27 Изч С Гр λύω ἐκϑερμαίνω Нвб разтопя, разтопявам ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА