Исторически речник
растт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
растт сѧращѫ, ращѹрастшрасттъ, растть, расттрастмъ, растмь, растм, растморастте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
растѧтъ, растѧть, растѧтраствѣрасттарасттерастраст
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
растмъ, растмь, растмрасттераствѣрасттарастхъ, растхь, растхраст
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
растрастхомъ, растхомь, растхом, растхмꙑрастстерастшѧ, растшѫ, растша, растше, растхѫрастховѣрастста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
растстерастѣахъ, растѣѣхъ, растѣхъ, растѣахь, растѣѣхь, растѣхь, растѣах, растѣѣх, растѣхрастѣаше, растѣѣше, растѣшерастѣаше, растѣѣше, растѣшерастѣахомъ, растѣѣхомъ, растѣхомъ, растѣахомь, растѣѣхомь, растѣхомь, растѣахом, растѣѣхом, растѣхомрастѣашете, растѣѣшете, растѣшете, растѣасте, растѣѣсте, растѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
растѣахѫ, растѣѣхѫ, растѣхѫ, растѣахѹ, растѣѣхѹ, растѣхѹрастѣаховѣ, растѣѣховѣ, растѣховѣрастѣашета, растѣѣшета, растѣшета, растѣаста, растѣѣста, растѣстарастѣашете, растѣѣшете, растѣшете, растѣасте, растѣѣсте, растѣсте
растт сѧ -ращѫ сѧ -растш сѧ несв Разраствам се, увеличавам се ѣкоже тогда съ глѫшті. растіте сѧ ꙇ множіте сѧ. ꙇ сплъніте ꙁемлѫ К 8а 21 Образно. ꙇ ꙁапрѣт недѫгѹ семѹ. растѫщюмѹ вь немь. не мѣт плода. н растт сѧ СЕ 35а 13 Изч СЕ К С Гр αὐξάνομαι растіт сѧ Нвб Срв раста, [раз]раствам се ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР