Исторически речник
раст  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
растрастѫ, растѹрастешрастетъ, растеть, растетрастемъ, растемь, растем, растеморастете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
растѫтъ, растѹтъ, растѫть, растѹть, растѫт, растѹтрастевѣрастетарастетерастраст
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
растѣмъ, растѣмь, растѣмрастѣтерастѣвѣрастѣтарастохъ, растохь, растохрасте
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
растерастохомъ, растохомь, растохомрастостерастошѧ, растошѫ, растоша, растошерастоховѣрастоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
растостерастѣахъ, растѣхъ, растѣахь, растѣхь, растѣах, растѣхрастѣаше, растѣшерастѣаше, растѣшерастѣахомъ, растѣхомъ, растѣахомь, растѣхомь, растѣахом, растѣхомрастѣашете, растѣшете, растѣасте, растѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
растѣахѫ, растѣхѫ, растѣахѹ, растѣхѹрастѣаховѣ, растѣховѣрастѣашета, растѣшета, растѣаста, растѣстарастѣашете, растѣшете, растѣасте, растѣсте
раст -растѫ -растеш несв 1. За растение — раста, развивам се ꙇ о одежд то сѧ пеете. съмотрте крнъ селънꙑхъ. како растѫтъ. не трѹждаѭтъ сѧ н прѧдѫтъ М Мт 6.28 З, А, СК. Срв.Лк 12.27 М З дꙿвашд вь недѣл҄ двьрьцꙙ отвръꙁаѧ. трѣвѫ прѣдъ двьрьм гробшта свого растѫштѫѭ обрѣтаѧ С 528.30 2. За човек — раста, ставам по–голям на възраст и ръст отроѧ же растѣаше  крѣплѣаше сѧ дхмь. ꙇсплънѣѩ сѧ прѣмѫдрост М Лк 2.40 З, А, СК, Б. Срв.Лк 1.80 М З А 3. Прен. Увеличавам се, нараствам моⷧ҇ на вꙿсь недѫгъ. растѫще на вꙿсѣ врѣмена  прсно СЕ 34b 24—25 пае же ште растѣѣше страхъ на неьствꙑхъ дѹсѣхъ С 40.19—20 4. Прен. Раста, развивам се, усъвършенствам се в духовно отношение та вса вдꙙ ѹтел҄ь.  ѹвѣдѣвъ ꙗкоже вьсь дховьнъ стъ.  дьнь ꙗе дьнь. на вꙑсотѫ растетъ ꙙстꙑмъ теенмъ оправьданꙗ С 548.11 кѹпьно раст συναυξάνομαι Раста заедно, едновременно оставте е кѹпьно раст ѹбо до жѧтвꙑ М Мт 13.30 З А У М З А СК Б У СЕ С Гр αὐξάνω αὐξάνομαι μηκύνομαι βλαστάνω φύομαι ἐπαυξάνω Нвб раста ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Растьо ЛИ Ращан ЛИ Ращанов ФИ СтИл,РЛФИ