Исторически речник
раствор҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
раствор҄ен, раствор҄еньраствор҄енꙗ, раствор҄ена, раствор҄еньꙗраствор҄еню, раствор҄енѹ, раствор҄еньюраствор҄енмь, раствор҄еньмь, раствор҄енмъ, раствор҄еньмъ, раствор҄енмь, раствор҄енмъраствор҄ен, раствор҄ень, раствор҄енраствор҄енꙗ, раствор҄ена, раствор҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
раствор҄ен, раствор҄ень, раствор҄енераствор҄енмъ, раствор҄еньмъ, раствор҄енмь, раствор҄еньмь, раствор҄енмъ, раствор҄енмь, раствор҄еномъ, раствор҄енамъраствор҄ен, раствор҄ень, раствор҄ен, раствор҄енмраствор҄енхъ, раствор҄еньхъ, раствор҄енхь, раствор҄еньхь, раствор҄енхъ, раствор҄енхьраствор҄ен, раствор҄еньраствор҄еню, раствор҄енѹ, раствор҄енью
NnDu
раствор҄енма, раствор҄еньма, раствор҄енма, раствор҄енма
раствор҄ень -ꙗ ср 1. Смесено питие, разтвор от вино и вода ѣко ѣша въ рѫцѣ гні. віна нерастворена їсплънь раствореніѣ. ї ѹклоні отъ сеѩ въ онѫ. обае дрожьдьѩ его не скрꙑдашѩ сѩ [!] СП 74.9 2. Прен. Разтваряне, отмиване [на греха] ꙁвольшмь отъмꙑт кръщенемь. ветъхѫѭ скврънѫ нашѭ. еѭ же ес нꙑ прѣстѫпленемь оскврънлъ. ꙇ ꙁатворене (погр. вм. растворене, Фърчек, с. 762, бел. под линия) грѣхѹ сътворъшемъ СЕ 52b 26 Изч СП СЕ Гр κέρασμα χωνευτήριον растворен Нвб разтворение книж остар ВА Срв разтвор м