Исторически речник
растаат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
растаатрастааѭ, растааѫ, растааѧ, растааюрастааш, растааеш, растааашрастаатъ, растааетъ, растааатъ, растаать, растааеть, растааать, растаат, растаает, растааатрастаамъ, растааемъ, растааамъ, растаамь, растааемь, растааамь, растаам, растааем, растааам, растаамо, растааемо, растаааморастаате, растааете, растааате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
растааѭтъ, растааѫтъ, растааѧтъ, растааютъ, растааѭть, растааѫть, растааѧть, растаають, растааѭт, растааѫт, растааѧт, растааютрастаавѣ, растааевѣ, растааавѣрастаата, растааета, растааатарастаате, растааете, растааатерастаарастаа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
растаамъ, растаамь, растаамрастаатерастаавѣрастаатарастаахъ, растаахь, растаахрастаа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
растаарастаахомъ, растаахомь, растаахом, растаахмꙑрастаастерастаашѧ, растаашѫ, растааша, растааше, растаахѫрастааховѣрастааста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
растаастерастааахъ, растаахъ, растааахь, растаахь, растааах, растаахрастаааше, растаашерастаааше, растаашерастааахомъ, растаахомъ, растааахомь, растаахомь, растааахом, растаахомрастааашете, растаашете, растааасте, растаасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
растааахѫ, растаахѫ, растааахѹ, растаахѹрастаааховѣ, растааховѣрастааашета, растаашета, растаааста, растаастарастааашете, растаашете, растааасте, растаасте
растаат -растааѭ -растааш несв Разпилявам, разпръсквам ꙇже нѣстъ съ мноѭ на мѧ естъ. ꙇ же не събраатъ съ мноѭ растааатъ М Мт 12.30 З, А, СК. Срв.Лк 11.23 М З Пропилявам, прахосвам, разпилявам [богатство, имане]. лвкъ етеръ бѣ богатъ. ꙇже мѣаше прставьнкъ. ꙇ тъ оклеветанъ бꙑстъ къ немѹ. ѣко растааѩ мѣне его М Лк 16.1 Изч М З А СК Гр σκορπίζω διασκορπίζω Нвб Срв разтакам [се], разтаквам [се] ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА разточителен прил разточител м разточителност ж ОА БТР АР