Исторически речник
распѫдт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
распѫдтраспѫждѫ, распѫждѹраспѫдшраспѫдтъ, распѫдть, распѫдтраспѫдмъ, распѫдмь, распѫдм, распѫдмораспѫдте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
распѫдѧтъ, распѫдѧть, распѫдѧтраспѫдвѣраспѫдтараспѫдтераспѫдраспѫд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
распѫдмъ, распѫдмь, распѫдмраспѫдтераспѫдвѣраспѫдтараспѫдхъ, распѫдхь, распѫдхраспѫд
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
распѫдраспѫдхомъ, распѫдхомь, распѫдхом, распѫдхмꙑраспѫдстераспѫдшѧ, распѫдшѫ, распѫдша, распѫдше, распѫдхѫраспѫдховѣраспѫдста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
распѫдстераспѫждаахъ, распѫждахъ, распѫжахъ, распѫждаахь, распѫждахь, распѫжахь, распѫждаах, распѫждах, распѫжахраспѫждааше, распѫждаше, распѫжашераспѫждааше, распѫждаше, распѫжашераспѫждаахомъ, распѫждахомъ, распѫжахомъ, распѫждаахомь, распѫждахомь, распѫжахомь, распѫждаахом, распѫждахом, распѫжахомраспѫждаашете, распѫждашете, распѫжашете, распѫждаасте, распѫждасте, распѫжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
распѫждаахѫ, распѫждахѫ, распѫжахѫ, распѫждаахѹ, распѫждахѹ, распѫжахѹраспѫждааховѣ, распѫждаховѣ, распѫжаховѣраспѫждаашета, распѫждашета, распѫжашета, распѫждааста, распѫждаста, распѫжастараспѫждаашете, распѫждашете, распѫжашете, распѫждаасте, распѫждасте, распѫжасте
распѫдт -распѫждѫ -распѫдш св Разпъдя, разгоня, разпръсна а намьнкъ ... емѹже не сѫтъ овъцѧ своѩ. вдтъ влъка грѧдѫща. ꙇ оставлѣатъ овъцѧ  бѣгаатъ. ꙇ влъкъ расхꙑттъ ѩ. ꙇ распѫдтъ овъцѧ М Йо 10.12 Изч М З А Гр σκορπίζω распѫдіт Нвб разпъдя, разпъждам ОА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА