Исторически речник
распаст сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
распаст сѧраспадѫ, распадѹраспадешраспадетъ, распадеть, распадетраспадемъ, распадемь, распадем, распадемораспадете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
распадѫтъ, распадѹтъ, распадѫть, распадѹть, распадѫт, распадѹтраспадевѣраспадетараспадетераспадраспад
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
распадѣмъ, распадѣмь, распадѣмраспадѣтераспадѣвѣраспадѣтараспадъ, распадохъ, распадь, распадохь, распадохраспаде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
распадераспадомъ, распадохомъ, распадомь, распадохомь, распадохом, распадохмꙑраспадете, распадостераспадѫ, распадошѧ, распадошѫ, распадоша, распадоше, распадохѫраспадовѣ, распадоховѣраспадета, распадоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
распадете, распадостераспадѣахъ, распадѣахь, распадѣахраспадѣашераспадѣашераспадѣахомъ, распадѣахомь, распадѣахомраспадѣашете, распадѣасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
распадѣахѫ, распадѣахѹраспадѣаховѣраспадѣашета, распадѣастараспадѣашете, распадѣасте
распаст сѧ -распадѫ сѧ -распадеш сѧ св Разпадна се, разцепя се, разтроша се на парчета ꙇ се катапетаꙁма црквнаѣ раꙁдъра сѧ. съ вꙑшънѣаго краѣ до н(..)жънѣаго на дъвое. ꙇ ꙁемлѣ потрѧсе сѧ. ꙇ камене распаде сѧ М Мт 27.51 З, СК. Срв. СЕ51а 1 опона цръкъвънаа на платꙑ раꙁдъра сꙙ ... камень на ѹкрѹхꙑ распаде сꙙ С 475.17 камꙑкъ же бѣ хъ. ѡ нераꙁѹмьꙗ ждовъскааго. камень распаде сꙙ  т не ѹѭтъ С 485.19 Изч М З СК СЕ С Гр σχίζομαι Нвб разпадна се, разпадам се ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Ра̀зпада МИ ГХ,ТБИ Распадан МИ Распадиние МИ Распадието МИ ГХ,МИМ