Исторически речник
распал҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
распал҄ен, распал҄еньраспал҄енꙗ, распал҄ена, распал҄еньꙗраспал҄еню, распал҄енѹ, распал҄еньюраспал҄енмь, распал҄еньмь, распал҄енмъ, распал҄еньмъ, распал҄енмь, распал҄енмъраспал҄ен, распал҄ень, распал҄енраспал҄енꙗ, распал҄ена, распал҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
распал҄ен, распал҄ень, распал҄енераспал҄енмъ, распал҄еньмъ, распал҄енмь, распал҄еньмь, распал҄енмъ, распал҄енмь, распал҄еномъ, распал҄енамъраспал҄ен, распал҄ень, распал҄ен, распал҄енмраспал҄енхъ, распал҄еньхъ, распал҄енхь, распал҄еньхь, распал҄енхъ, распал҄енхьраспал҄ен, распал҄еньраспал҄еню, распал҄енѹ, распал҄енью
NnDu
распал҄енма, распал҄еньма, распал҄енма, распал҄енма
распал҄ень -ꙗ ср Силна страст, страстен копнеж, похот прен  врѣдꙿ рѫкꙑ лѣвꙑѧ прѣтръпѣвъшѹ. на попрань пославшааго тѫ дꙗвола. въ распал҄ень въпаст  страхъ бж ꙁабꙑт С 521.12 отъмьнѣвъ же сьвѣстѭ. ꙁдохъ к н҄е.  прѣдолѣвъшѹ м распал҄еню блѫднѹѹмѹ. н ба на ѹмъ вьꙁьмъ въ асъ тъ ... въ блѫдьнѫѭ погꙑбѣль въпадохъ С 525.26 Изч С Гр οἶστρος распален Нвб Срв разпаление книж остар ОА ВА разпалване ОА НГер ЕтМл АР разпаляне остар диал НГер ЕтМл АР