Исторически речник
раслабт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раслабтраслаблѭ, раслаблѧ, раслабѧ, раслабьѭ, раслаблюраслабшраслабтъ, раслабть, раслабтраслабмъ, раслабмь, раслабм, раслабмораслабте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раслабѧтъ, раслабѧть, раслабѧтраслабвѣраслабтараслабтераслабраслаб
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раслабмъ, раслабмь, раслабмраслабтераслабвѣраслабтараслабхъ, раслабхь, раслабхраслаб
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раслабраслабхомъ, раслабхомь, раслабхом, раслабхмꙑраслабстераслабшѧ, раслабшѫ, раслабша, раслабше, раслабхѫраслабховѣраслабста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раслабстераслабѣахъ, раслабѣхъ, раслаблѧхъ, раслабѣахь, раслабѣхь, раслаблѧхь, раслабѣах, раслабѣх, раслаблѧхраслабѣаше, раслабѣше, раслаблѧшераслабѣаше, раслабѣше, раслаблѧшераслабѣахомъ, раслабѣхомъ, раслаблѧхомъ, раслабѣахомь, раслабѣхомь, раслаблѧхомь, раслабѣахом, раслабѣхом, раслаблѧхомраслабѣашете, раслабѣшете, раслабѣасте, раслабѣсте, раслаблѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раслабѣахѫ, раслабѣхѫ, раслабѣахѹ, раслабѣхѹ, раслаблѧхѹраслабѣаховѣ, раслабѣховѣ, раслаблѧховѣраслабѣашета, раслабѣшета, раслабѣаста, раслабѣста, раслаблѧстараслабѣашете, раслабѣшете, раслабѣасте, раслабѣсте, раслаблѧсте
раслабт -раслаблѭ -раслабш св раслабл҄енъ прил Парализиран, недъгав въ неѡкесарї же тъгда обладаѭштхъ. отъ дха неста ꙗ прѣбꙑ напрасно глѹхъ  нѣмь  всѣмъ тѣломъ раслабьнъ С 552.23 Като същ. раслабл҄енꙑ м ед ὁ παράλυτος, [ὁ] παραλυτικός Недъгавият, парализираният раслабьнааго на одрѣ носма. тр десꙙт  осмь лѣтъ ... словесемь цѣл С 387.30 цѣла раслабьнааго сътворвъ.  благословвꙑ  повелѣ свома ногама въ домъ го т С 518.22—23 Изч С раслабьнъ Нвб разслаблен книж остар ОА ВА ЕтМл РРОДД разслабен ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл ДА