Исторически речник
раскрвт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раскрвтраскрвлѭ, раскрвлѧ, раскрвѧ, раскрвьѭ, раскрвлюраскрвшраскрвтъ, раскрвть, раскрвтраскрвмъ, раскрвмь, раскрвм, раскрвмораскрвте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раскрвѧтъ, раскрвѧть, раскрвѧтраскрввѣраскрвтараскрвтераскрвраскрв
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раскрвмъ, раскрвмь, раскрвмраскрвтераскрввѣраскрвтараскрвхъ, раскрвхь, раскрвхраскрвов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раскрвовраскрвхомъ, раскрвхомь, раскрвхом, раскрвхмꙑраскрвстераскрвшѧ, раскрвшѫ, раскрвша, раскрвше, раскрвхѫраскрвховѣраскрвста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раскрвсте*раскрвлꙗахъ*раскрвлꙗаше*раскрвлꙗаше*раскрвлꙗахомъ*раскрвлꙗашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*раскрвлꙗахѫ*раскрвлꙗаховѣ*раскрвлꙗашета*раскрвлꙗашете
раскрвт -раскрвлѭ -раскрвш св Разкривя, изкривя пршъдъ же  ѹмръштено мꙑ тѣло вьсе.  лце раскрвьно С 561.27 Изч С Нвб разкривя, разкривявам, разкривям диал ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА