Исторически речник
раскопават  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раскопаватраскопаваѭ, раскопаваѫ, раскопаваѧ, раскопаваюраскопаваш, раскопаваеш, раскопаваашраскопаватъ, раскопаваетъ, раскопаваатъ, раскопавать, раскопаваеть, раскопаваать, раскопават, раскопавает, раскопаваатраскопавамъ, раскопаваемъ, раскопаваамъ, раскопавамь, раскопаваемь, раскопаваамь, раскопавам, раскопаваем, раскопаваам, раскопавамо, раскопаваемо, раскопаваамораскопавате, раскопаваете, раскопаваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раскопаваѭтъ, раскопаваѫтъ, раскопаваѧтъ, раскопаваютъ, раскопаваѭть, раскопаваѫть, раскопаваѧть, раскопавають, раскопаваѭт, раскопаваѫт, раскопаваѧт, раскопаваютраскопававѣ, раскопаваевѣ, раскопаваавѣраскопавата, раскопаваета, раскопаваатараскопавате, раскопаваете, раскопаваатераскопавараскопава
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раскопавамъ, раскопавамь, раскопавамраскопаватераскопававѣраскопаватараскопавахъ, раскопавахь, раскопавахраскопава
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раскопавараскопавахомъ, раскопавахомь, раскопавахом, раскопавахмꙑраскопавастераскопавашѧ, раскопавашѫ, раскопаваша, раскопаваше, раскопавахѫраскопаваховѣраскопаваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раскопавастераскопаваахъ, раскопавахъ, раскопаваахь, раскопавахь, раскопаваах, раскопавахраскопавааше, раскопавашераскопавааше, раскопавашераскопаваахомъ, раскопавахомъ, раскопаваахомь, раскопавахомь, раскопаваахом, раскопавахомраскопаваашете, раскопавашете, раскопаваасте, раскопавасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раскопаваахѫ, раскопавахѫ, раскопаваахѹ, раскопавахѹраскопавааховѣ, раскопаваховѣраскопаваашета, раскопавашета, раскопавааста, раскопавастараскопаваашете, раскопавашете, раскопаваасте, раскопавасте
раскопават -раскопаваѭ -раскопаваш несв 1. Разкопавам, изкопавам бъ гъ і просвьтѣ сѧ намъ. ні съкровіште раскопаваемъ ѣко обрѣтаетъ сѧ К 1b 18—19 2. Подкопавам, разрушавам, сривам ѣко прка бо въ ѩꙁꙑцѣхъ положхъ тѧ. ꙇскорент.  насадт. раскопават. ꙇ съꙁдат СЕ 82а 24  ов тьмнцꙙ отъ самѣхъ основан раскопаваахѫ. ов же протвънꙑѧ слꙑ гонꙗахѫ С 467.16 Изч СЕ К С Гр ἀνορύσσω κατασκάπτω Нвб Срв разкопавам, разкопая ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА