Исторически речник
раскаꙗт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раскаꙗт сѧраскаѭ, раскаѫ, раскаѧ, раскаюраскаш, раскаш, раскаашраскатъ, раскаетъ, раскаатъ, раскать, раскаеть, раскаать, раскат, раскает, раскаатраскамъ, раскаемъ, раскаамъ, раскамь, раскаемь, раскаамь, раскам, раскаем, раскаам, раскамо, раскаемо, раскаамораскате, раскаете, раскаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раскаѭтъ, раскаѫтъ, раскаѧтъ, раскаютъ, раскаѭть, раскаѫть, раскаѧть, раскають, раскаѭт, раскаѫт, раскаѧт, раскаютраскавѣ, раскаевѣ, раскаавѣраската, раскаета, раскаатараскате, раскаете, раскаатераскараска
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раскамъ, раскамь, раскамраскатераскавѣраскатараскаꙗхъ, раскаꙗхь, раскаꙗх, раскаѧхъ, раскаѧхь, раскаѧхраскаꙗ, раскаѧ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раскаꙗ, раскаѧраскаꙗхомъ, раскаꙗхомь, раскаꙗхом, раскаꙗхмꙑ, раскаѧхомъ, раскаѧхомь, раскаѧхомраскаꙗсте, раскаѧстераскаꙗшѧ, раскаꙗшѫ, раскаꙗша, раскаꙗше, раскаꙗхѫ, раскаѧшараскаꙗховѣ, раскаѧховѣраскаꙗста, раскаѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раскаꙗсте, раскаѧстераскаꙗахъ, раскаѣахъ, раскаꙗхъ, раскаахъ, раскаꙗахь, раскаѣахь, раскаꙗхь, раскаахь, раскаꙗах, раскаѣах, раскаꙗх, раскаах, раскаѧхъ, раскаѧхь, раскаѧхраскаꙗаше, раскаѣаше, раскаꙗше, раскааше, раскаѧшераскаꙗаше, раскаѣаше, раскаꙗше, раскааше, раскаѧшераскаꙗахомъ, раскаѣахомъ, раскаꙗхомъ, раскаахомъ, раскаꙗахомь, раскаѣахомь, раскаꙗхомь, раскаахомь, раскаꙗахом, раскаѣахом, раскаꙗхом, раскаахом, раскаѧхомъ, раскаѧхомь, раскаѧхомраскаꙗашете, раскаѣашете, раскаꙗшете, раскаашете, раскаꙗасте, раскаѣасте, раскаꙗсте, раскаасте, раскаѧшете, раскаѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раскаꙗахѫ, раскаѣахѫ, раскаꙗхѫ, раскаахѫ, раскаꙗахѹ, раскаѣахѹ, раскаꙗхѹ, раскаахѹ, раскаѧхѹраскаꙗаховѣ, раскаѣаховѣ, раскаꙗховѣ, раскааховѣ, раскаѧховѣраскаꙗашета, раскаѣашета, раскаꙗшета, раскаашета, раскаꙗаста, раскаѣаста, раскаꙗста, раскааста, раскаѧшета, раскаѧстараскаꙗашете, раскаѣашете, раскаꙗшете, раскаашете, раскаꙗасте, раскаѣасте, раскаꙗсте, раскаасте, раскаѧшете, раскаѧсте
раскаꙗт сѧ -раскаѭ сѧ -раскаш сѧ св 1. Разкая се; съжаля за нещо, което съм извършил тъгда вдѣвъ юда прѣдѣвꙑ его. ѣко осѫдшѧ . раскаавъ сѧ въꙁврат тр десѧт съребрьнкъ. архереомъ  старьцемъ М Мт 27.3 З А СК вꙑ же вдѣвъше  не раскаасте сѧ послѣдь ѩт емѹ вѣрѫ М Мт 21.32 ЗI онъ же отъвѣштавъ рее не хощѫ. послѣдь же раскаавъ сѧ де М Мт 21.29 ЗI клѩтъ сѩ гь ї не раскаетъ сѩ СП 109.4 Срв. А158а 9  помѩно ꙁавѣтъ своі.  раскаа сѩ по ѹмъноженью млості своеѩ СП 105.45  раскаавъ сꙙ о дръꙁновенꙑхъ. поврьже тр десꙙт сьребрьнкъ С 415. 6—7 2. Прич. мин. деят. като същ. раскаꙗвъше сѧ м мн οἱ μετατεϑέντες Отреклите се от езическите обичаи, приелите християнската вяра  на ѹтрꙗ сѣдъ антупатъ на сѫдшт. повелѣ прѣдъставт мѹ раскаавъшꙙѧ сꙙ С 111.7 Изч М З А СК СП С Гр μεταμέλομαι καταγιγνώσκω раскаат сѧ раскаѣт сѧ Нвб разкая се, разкаям се ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Разкаяне МИ СНМБ