Исторически речник
рака  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
ракаракꙑ, ракѫрацѣракѫ, ракѹракоѭ, ракоѫ, ракоѧ, ракоюрацѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
ракоракꙑракъ, ракьраамъ, раамьраамраахъ, раахь
NfOuNfGuNfDu
рацѣракѹракама
рака -ꙑ ж 1. Надгробен паметник, гробница горе вамъ кънжънц  фа(р)сѣ ꙇ ѵпокрт. ѣко ꙁждете гробꙑ пророьскꙑѩ ꙇ красте ракꙑ праведьнꙑхъ М Мт 23.29 ЗI 2. Ковчег  тако събъравъше кост стꙑхꙿ. мѫенкъ. положшꙙ ѧ въ ракахъ С 81.11 Изч М ЗI С Гр μνημεῖον γλωσσόκομον Нвб рака остар Дюв ЕтМл ракла ’ковчег, сандък’ ОА ЕтМл ДА