Исторически речник
раскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
раскъ, раскьраскараскѹраскъ, раскьраскараскомь, раскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
расцѣраскърасцраскъ, раскьраскомъ, раскомьраскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
раскꙑрасцѣхъ, расцѣхьраскараскѹраскомараско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
раскараскѹраскораскараскомь, раскомърасцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
раскараскъ, раскьраскомъ, раскомьраскꙑраскꙑрасцѣхъ, расцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
расцѣраскѹраскомараскараскꙑ, раскѫрасцѣ, растѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
раскѫ, раскѹраскоѭ, раскоѫ, раскоѧ, раскоюрасцѣ, растѣраскꙑраскъ, раскьраскамъ, раскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
раскꙑраскамраскахъ, раскахьрасцѣ, растѣраскѹраскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
раскꙑ, раскꙑ, раскораскаго, раскаего, раскааго, раскаго, раского, раскога, раскгораскѹмѹ, раскѹемѹ, раскѹѹмѹ, раскѹмѹ, раскоомѹ, раскомѹ, раскоѹмѹ, раскмѹраскꙑ, раскꙑ, раскораскаго, раскаего, раскааго, раскаго, раского, раскога, раскгораскꙑмь, раскꙑмь, раскꙑмъ, раскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
расцѣмь, расцѣемь, расцѣѣмь, расцѣамь, расцѣмь, расцѣмъ, расцѣемъ, расцѣѣмъ, расцѣамъ, расцѣмъ, раскомь, раскомъраскꙑ, раскꙑ, раскорасцраскꙑхъ, раскꙑхъ, раскꙑхь, раскꙑхь, расцѣхъ, расцѣхьраскꙑмъ, раскꙑмъ, раскꙑмь, раскꙑмь, расцѣмъ, расцѣмьраскꙑѧ, раскꙑꙗ, раскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
раскꙑм, раскꙑмраскꙑхъ, раскꙑхъ, раскꙑхь, раскꙑхьраскаꙗ, раскаа, раскаѣраскѹю, раскоюраскꙑма, раскꙑмараско, раское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
раскаго, раскаего, раскааго, раскаго, раского, раскога, раскгораскѹмѹ, раскѹемѹ, раскѹѹмѹ, раскѹмѹ, раскоомѹ, раскомѹ, раскоѹмѹ, раскмѹраско, раскоераскаго, раскаего, раскааго, раскаго, раского, раскога, раскгораскꙑмь, раскꙑмь, раскꙑмъ, раскꙑмърасцѣмь, расцѣемь, расцѣѣмь, расцѣамь, расцѣмь, расцѣмъ, расцѣемъ, расцѣѣмъ, расцѣамъ, расцѣмъ, раскомь, раскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
раско, раскоераскаꙗ, раскаа, раскаѣ, раскаѧраскꙑхъ, раскꙑхъ, раскꙑхь, раскꙑхь, расцѣхъ, расцѣхьраскꙑмъ, раскꙑмъ, раскꙑмь, раскꙑмь, расцѣмъ, расцѣмьраскаꙗ, раскаа, раскаѣ, раскаѧраскꙑм, раскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
раскꙑхъ, раскꙑхъ, раскꙑхь, раскꙑхьрасцѣраскѹю, раскоюраскꙑма, раскꙑмараскаꙗ, раскаа, раскаѣ, раскаѧраскꙑѧ, раскꙑꙗ, раскѫѭ, раскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
расцѣ, растѣ, раскораскѫѭ, раскѹю, раскоѭ, раскоюраскѫѭ, раскоѫ, раскоѧ, раскоюрасцѣ, растѣраскꙑѧ, раскꙑꙗ, раскꙑераскꙑхъ, раскꙑхъ, расцѣхъ, растѣхъ, раскꙑхь, раскꙑхь, расцѣхь, растѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
раскꙑмъ, раскꙑмъ, расцѣмъ, растѣмъ, раскꙑмь, раскꙑмь, расцѣмь, растѣмьраскꙑѧ, раскꙑꙗ, раскꙑераскꙑм, раскꙑмраскꙑхъ, раскꙑхъ, раскꙑхь, раскꙑхьрасцѣ, растѣраскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
раскꙑма, раскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
раскъ -ꙑ прил Райски, който е свързан с рая ꙁведохъ тꙙ отъ ꙁемьѧ раскꙑѧ. ѹстраꙗѭ тꙙ ѹже въ ра. нъ на небесъскꙑ прѣсто (!) С 470.1— 2 отвръꙁошꙙ врата раскаꙗ. достоно вдѣн вомъ. агг҄ельскꙑмъ. достоно патрархомъ С 97.4 вьстанѣте дѣте отъсѫдѹ. от работꙑ въ своботѫ (!) ... отъ ѫꙁꙑ къ богѹ. отъ болѣꙁн на раскѫѭ пштѫ. отъ ꙁемьѧ на небо С 470.17 Изч С Гр [τοῦ] παραδείσου Нвб райски ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА