Исторически речник
раꙁѹмьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
раꙁѹмьнъ, раꙁѹмьньраꙁѹмьнараꙁѹмьнѹраꙁѹмьнъ, раꙁѹмьньраꙁѹмьнараꙁѹмьномь, раꙁѹмьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
раꙁѹмьнѣраꙁѹмьне, раꙁѹмьнꙑраꙁѹмьнраꙁѹмьнъ, раꙁѹмьньраꙁѹмьномъ, раꙁѹмьномьраꙁѹмьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
раꙁѹмьнꙑраꙁѹмьнѣхъ, раꙁѹмьнѣхьраꙁѹмьнараꙁѹмьнѹраꙁѹмьномараꙁѹмьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
раꙁѹмьнараꙁѹмьнѹраꙁѹмьнораꙁѹмьнараꙁѹмьномь, раꙁѹмьномъраꙁѹмьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
раꙁѹмьнараꙁѹмьнъ, раꙁѹмьньраꙁѹмьномъ, раꙁѹмьномьраꙁѹмьнараꙁѹмьнꙑраꙁѹмьнѣхъ, раꙁѹмьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
раꙁѹмьнѣраꙁѹмьнѹраꙁѹмьномараꙁѹмьнараꙁѹмьнꙑ, раꙁѹмьнѫраꙁѹмьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
раꙁѹмьнѫ, раꙁѹмьнѹраꙁѹмьноѭ, раꙁѹмьноѫ, раꙁѹмьноѧ, раꙁѹмьноюраꙁѹмьнѣраꙁѹмьнꙑраꙁѹмьнъ, раꙁѹмьньраꙁѹмьнамъ, раꙁѹмьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
раꙁѹмьнꙑраꙁѹмьнамраꙁѹмьнахъ, раꙁѹмьнахьраꙁѹмьнѣраꙁѹмьнѹраꙁѹмьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
раꙁѹмьнꙑ, раꙁѹмьнꙑ, раꙁѹмьнораꙁѹмьнаго, раꙁѹмьнаего, раꙁѹмьнааго, раꙁѹмьнаго, раꙁѹмьного, раꙁѹмьнога, раꙁѹмьнгораꙁѹмьнѹмѹ, раꙁѹмьнѹемѹ, раꙁѹмьнѹѹмѹ, раꙁѹмьнѹмѹ, раꙁѹмьноомѹ, раꙁѹмьномѹ, раꙁѹмьноѹмѹ, раꙁѹмьнмѹраꙁѹмьнꙑ, раꙁѹмьнꙑ, раꙁѹмьнораꙁѹмьнаго, раꙁѹмьнаего, раꙁѹмьнааго, раꙁѹмьнаго, раꙁѹмьного, раꙁѹмьнога, раꙁѹмьнгораꙁѹмьнꙑмь, раꙁѹмьнꙑмь, раꙁѹмьнꙑмъ, раꙁѹмьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
раꙁѹмьнѣмь, раꙁѹмьнѣемь, раꙁѹмьнѣѣмь, раꙁѹмьнѣамь, раꙁѹмьнѣмь, раꙁѹмьнѣмъ, раꙁѹмьнѣемъ, раꙁѹмьнѣѣмъ, раꙁѹмьнѣамъ, раꙁѹмьнѣмъ, раꙁѹмьномь, раꙁѹмьномъраꙁѹмьнꙑ, раꙁѹмьнꙑ, раꙁѹмьнораꙁѹмьнраꙁѹмьнꙑхъ, раꙁѹмьнꙑхъ, раꙁѹмьнꙑхь, раꙁѹмьнꙑхь, раꙁѹмьнѣхъ, раꙁѹмьнѣхьраꙁѹмьнꙑмъ, раꙁѹмьнꙑмъ, раꙁѹмьнꙑмь, раꙁѹмьнꙑмь, раꙁѹмьнѣмъ, раꙁѹмьнѣмьраꙁѹмьнꙑѧ, раꙁѹмьнꙑꙗ, раꙁѹмьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
раꙁѹмьнꙑм, раꙁѹмьнꙑмраꙁѹмьнꙑхъ, раꙁѹмьнꙑхъ, раꙁѹмьнꙑхь, раꙁѹмьнꙑхьраꙁѹмьнаꙗ, раꙁѹмьнаа, раꙁѹмьнаѣраꙁѹмьнѹю, раꙁѹмьноюраꙁѹмьнꙑма, раꙁѹмьнꙑмараꙁѹмьно, раꙁѹмьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
раꙁѹмьнаго, раꙁѹмьнаего, раꙁѹмьнааго, раꙁѹмьнаго, раꙁѹмьного, раꙁѹмьнога, раꙁѹмьнгораꙁѹмьнѹмѹ, раꙁѹмьнѹемѹ, раꙁѹмьнѹѹмѹ, раꙁѹмьнѹмѹ, раꙁѹмьноомѹ, раꙁѹмьномѹ, раꙁѹмьноѹмѹ, раꙁѹмьнмѹраꙁѹмьно, раꙁѹмьноераꙁѹмьнаго, раꙁѹмьннаего, раꙁѹмьнааго, раꙁѹмьнаго, раꙁѹмьного, раꙁѹмьнога, раꙁѹмьнгораꙁѹмьнꙑмь, раꙁѹмьнꙑмь, раꙁѹмьнꙑмъ, раꙁѹмьнꙑмъраꙁѹмьнѣмь, раꙁѹмьнѣемь, раꙁѹмьнѣѣмь, раꙁѹмьнѣамь, раꙁѹмьнѣмь, раꙁѹмьнѣмъ, раꙁѹмьнѣемъ, раꙁѹмьнѣѣмъ, раꙁѹмьнѣамъ, раꙁѹмьнѣмъ, раꙁѹмьномь, раꙁѹмьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
раꙁѹмьно, раꙁѹмьноераꙁѹмьнаꙗ, раꙁѹмьнаа, раꙁѹмьнаѣ, раꙁѹмьнаѧраꙁѹмьнꙑхъ, раꙁѹмьнꙑхъ, раꙁѹмьнꙑхь, раꙁѹмьнꙑхь, раꙁѹмьнѣхъ, раꙁѹмьнѣхьраꙁѹмьнꙑмъ, раꙁѹмьнꙑмъ, раꙁѹмьнꙑмь, раꙁѹмьнꙑмь, раꙁѹмьнѣмъ, раꙁѹмьнѣмьраꙁѹмьнаꙗ, раꙁѹмьнаа, раꙁѹмьнаѣ, раꙁѹмьнаѧраꙁѹмьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
раꙁѹмьнꙑхъ, раꙁѹмьнꙑхъ, раꙁѹмьнꙑхь, раꙁѹмьнꙑхьраꙁѹмьнѣраꙁѹмьнѹю, раꙁѹмьноюраꙁѹмьнꙑма, раꙁѹмьнꙑмараꙁѹмьнаꙗ, раꙁѹмьнаа, раꙁѹмьнаѣ, раꙁѹмьнаѧраꙁѹмьнꙑѧ, раꙁѹмьнꙑꙗ, раꙁѹмьнѫѭ, раꙁѹмьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
раꙁѹмьнѣ, раꙁѹмьнораꙁѹмьнѫѭ, раꙁѹмьнѹю, раꙁѹмьноѭ, раꙁѹмьноюраꙁѹмьнѫѭ, раꙁѹмьноѫ, раꙁѹмьноѧ, раꙁѹмьноюраꙁѹмьнѣраꙁѹмьнꙑѧ, раꙁѹмьнꙑꙗ, раꙁѹмьнꙑераꙁѹмьнꙑхъ, раꙁѹмьнꙑхъ, раꙁѹмьнѣхъ, раꙁѹмьнꙑхь, раꙁѹмьнꙑхь, раꙁѹмьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
раꙁѹмьнꙑмъ, раꙁѹмьнꙑмъ, раꙁѹмьнѣмъ, раꙁѹмьнꙑмь, раꙁѹмьнꙑмь, раꙁѹмьнѣмьраꙁѹмьнꙑѧ, раꙁѹмьнꙑꙗ, раꙁѹмьнꙑераꙁѹмьнꙑм, раꙁѹмьнꙑмраꙁѹмьнꙑхъ, раꙁѹмьнꙑхъ, раꙁѹмьнꙑхь, раꙁѹмьнꙑхьраꙁѹмьнѣраꙁѹмьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
раꙁѹмьнꙑма, раꙁѹмьнꙑмараꙁѹмьнѣ, раꙁѹмьнѣшраꙁѹмьнѣшараꙁѹмьнѣшѹ, раꙁѹмьнѣшюраꙁѹмьнѣраꙁѹмьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
раꙁѹмьнѣшемь, раꙁѹмьнѣшемъраꙁѹмьнѣшраꙁѹмьнѣраꙁѹмьнѣше, раꙁѹмьнѣшраꙁѹмьнѣшь, раꙁѹмьнѣшъраꙁѹмьнѣшемъ, раꙁѹмьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
раꙁѹмьнѣшѧраꙁѹмьнѣшраꙁѹмьнѣшхъ, раꙁѹмьнѣшхьраꙁѹмьнѣшараꙁѹмьнѣшѹ, раꙁѹмьнѣшюраꙁѹмьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
раꙁѹмьнѣе, раꙁѹмьнѣ, раꙁѹмьнѣшераꙁѹмьнѣшараꙁѹмьнѣшѹ, раꙁѹмьнѣшюраꙁѹмьнѣе, раꙁѹмьнѣ, раꙁѹмьнѣшераꙁѹмьнѣшараꙁѹмьнѣшемь, раꙁѹмьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
раꙁѹмьнѣшраꙁѹмьнѣе, раꙁѹмьнѣраꙁѹмьнѣша, раꙁѹмьнѣшраꙁѹмьнѣшь, раꙁѹмьнѣшъраꙁѹмьнѣшемъ, раꙁѹмьнѣшемьраꙁѹмьнѣша, раꙁѹмьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
раꙁѹмьнѣшраꙁѹмьнѣшхъ, раꙁѹмьнѣшхьраꙁѹмьнѣшраꙁѹмьнѣшѹ, раꙁѹмьнѣшюраꙁѹмьнѣшемараꙁѹмьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
раꙁѹмьнѣшѧ, раꙁѹмьнѣшѫ, раꙁѹмьнѣшераꙁѹмьнѣшраꙁѹмьнѣшѫ, раꙁѹмьнѣшѧ, раꙁѹмьнѣшѹраꙁѹмьнѣшеѭ, раꙁѹмьнѣшеѫ, раꙁѹмьнѣшеѧ, раꙁѹмьнѣшеюраꙁѹмьнѣшраꙁѹмьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
раꙁѹмьнѣшѧ, раꙁѹмьнѣшѫ, раꙁѹмьнѣшераꙁѹмьнѣшь, раꙁѹмьнѣшъраꙁѹмьнѣшамъ, раꙁѹмьнѣшамьраꙁѹмьнѣшѧ, раꙁѹмьнѣше, раꙁѹмьнѣшѫраꙁѹмьнѣшамраꙁѹмьнѣшахъ, раꙁѹмьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
раꙁѹмьнѣшраꙁѹмьнѣшѹ, раꙁѹмьнѣшюраꙁѹмьнѣшамараꙁѹмьнѣ, раꙁѹмьнѣшраꙁѹмьнѣшаго, раꙁѹмьнѣшаего, раꙁѹмьнѣшааго, раꙁѹмьнѣшагораꙁѹмьнѣшѹмѹ, раꙁѹмьнѣшѹемѹ, раꙁѹмьнѣшѹѹмѹ, раꙁѹмьнѣшѹмѹ, раꙁѹмьнѣшюмѹ, раꙁѹмьнѣшюемѹ, раꙁѹмьнѣшюѹмѹ, раꙁѹмьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
раꙁѹмьнѣраꙁѹмьнѣшаго, раꙁѹмьнѣшаего, раꙁѹмьнѣшааго, раꙁѹмьнѣшагораꙁѹмьнѣшмь, раꙁѹмьнѣшмь, раꙁѹмьнѣшмъ, раꙁѹмьнѣшмъраꙁѹмьнѣшмь, раꙁѹмьнѣшмь, раꙁѹмьнѣшмъ, раꙁѹмьнѣшмъраꙁѹмьнѣраꙁѹмьнѣше, раꙁѹмьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
раꙁѹмьнѣшхъ, раꙁѹмьнѣшхъ, раꙁѹмьнѣшхь, раꙁѹмьнѣшхьраꙁѹмьнѣшмъ, раꙁѹмьнѣшмъ, раꙁѹмьнѣшмьраꙁѹмьнѣшѧѧ, раꙁѹмьнѣшее, раꙁѹмьнѣшѫѫраꙁѹмьнѣшм, раꙁѹмьнѣшмраꙁѹмьнѣшхъ, раꙁѹмьнѣшхъ, раꙁѹмьнѣшхьраꙁѹмьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
раꙁѹмьнѣшѹю, раꙁѹмьнѣшююраꙁѹмьнѣшма, раꙁѹмьнѣшмараꙁѹмьнѣе, раꙁѹмьнѣ, раꙁѹмьнѣшее, раꙁѹмьнѣшераꙁѹмьнѣшаго, раꙁѹмьнѣшаего, раꙁѹмьнѣшааго, раꙁѹмьнѣшагораꙁѹмьнѣшѹмѹ, раꙁѹмьнѣшѹемѹ, раꙁѹмьнѣшѹѹмѹ, раꙁѹмьнѣшѹмѹ, раꙁѹмьнѣшюмѹ, раꙁѹмьнѣшюемѹ, раꙁѹмьнѣшюѹмѹ, раꙁѹмьнѣшюмѹраꙁѹмьнѣе, раꙁѹмьнѣ, раꙁѹмьнѣшее, раꙁѹмьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
раꙁѹмьнѣшаго, раꙁѹмьнѣшаего, раꙁѹмьнѣшааго, раꙁѹмьнѣшагораꙁѹмьнѣшмь, раꙁѹмьнѣшмь, раꙁѹмьнѣшмъ, раꙁѹмьнѣшмъраꙁѹмьнѣшмь, раꙁѹмьнѣшмь, раꙁѹмьнѣшмъ, раꙁѹмьнѣшмъраꙁѹмьнѣе, раꙁѹмьнѣ, раꙁѹмьнѣшее, раꙁѹмьнѣшераꙁѹмьнѣшаꙗ, раꙁѹмьнѣшаѣ, раꙁѹмьнѣшаѧраꙁѹмьнѣшхъ, раꙁѹмьнѣшхъ, раꙁѹмьнѣшхь, раꙁѹмьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
раꙁѹмьнѣшмъ, раꙁѹмьнѣшмъ, раꙁѹмьнѣшмьраꙁѹмьнѣшаꙗ, раꙁѹмьнѣшаѣ, раꙁѹмьнѣшаѧраꙁѹмьнѣшм, раꙁѹмьнѣшмраꙁѹмьнѣшхъ, раꙁѹмьнѣшхъ, раꙁѹмьнѣшхьраꙁѹмьнѣшраꙁѹмьнѣшѹю, раꙁѹмьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
раꙁѹмьнѣшма, раꙁѹмьнѣшмараꙁѹмьнѣшꙗ, раꙁѹмьнѣшѣ, раꙁѹмьнѣшаꙗраꙁѹмьнѣшѧѧ, раꙁѹмьнѣшѧѩ, раꙁѹмьнѣшѫѫ, раꙁѹмьнѣшаѧ, раꙁѹмьнѣшее, раꙁѹмьнѣшеѥраꙁѹмьнѣшраꙁѹмьнѣшѫѫ, раꙁѹмьнѣшѫѭ, раꙁѹмьнѣшѧѧ, раꙁѹмьнѣшѧѩ, раꙁѹмьнѣшююраꙁѹмьнѣшѫѫ, раꙁѹмьнѣшѫѭ, раꙁѹмьнѣшѧѧ, раꙁѹмьнѣшѧѩ, раꙁѹмьнѣшюю, раꙁѹмьнѣшеѭ, раꙁѹмьнѣшеѫ, раꙁѹмьнѣшеѧ, раꙁѹмьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
раꙁѹмьнѣшраꙁѹмьнѣшꙗ, раꙁѹмьнѣшѣраꙁѹмьнѣшѧѧ, раꙁѹмьнѣшѧѩ, раꙁѹмьнѣшѫѫ, раꙁѹмьнѣшаѧ, раꙁѹмьнѣшее, раꙁѹмьнѣшеѥраꙁѹмьнѣшхъ, раꙁѹмьнѣшхъ, раꙁѹмьнѣшхь, раꙁѹмьнѣшхьраꙁѹмьнѣшмъ, раꙁѹмьнѣшмъ, раꙁѹмьнѣшмь, раꙁѹмьнѣшмьраꙁѹмьнѣшѧѧ, раꙁѹмьнѣшѧѩ, раꙁѹмьнѣшѫѫ, раꙁѹмьнѣшаѧ, раꙁѹмьнѣшее, раꙁѹмьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
раꙁѹмьнѣшм, раꙁѹмьнѣшмраꙁѹмьнѣшхъ, раꙁѹмьнѣшхъ, раꙁѹмьнѣшхь, раꙁѹмьнѣшхьраꙁѹмьнѣшраꙁѹмьнѣшѹю, раꙁѹмьнѣшююраꙁѹмьнѣшма, раꙁѹмьнѣшма
раꙁѹмьнъ -ꙑ прил 1. Разумен, умен ꙇ по срѣдѣ обѣма раꙁбоінікома бъ. раꙁѹмънѹмѹ раꙁбоінікѹ ѣвлѣѩ сѧ К 13b 36 Срв. С451.10—11 раꙁѹмънѫѭ хꙑтростѭ. прведе сꙙ самъ ꙗко нѣкаа ста самоꙁвол҄ьна жрътва къ велкѹѹмѹ сттелю С 272.30—273.1 раꙁѹмьн м мн [οἱ] συνετοί Умните, разумните хора ꙇсповѣдаѭ т сѧ отъе ... ѣко ѹталъ ес се отъ прѣмѫдрꙑхъ  раꙁѹмънꙑхъ. ꙇ ѣвлъ ѣ ес младеньцемъ М Мт 11.25 З. Срв.Лк 10.21 М З А СК 2. Знаещ, който е свързан с познанието днⷭ҇е невдмꙑ вдмъ бꙑваетъ. да нꙑ раꙁѹмьнꙑ себѣ сътвортъ СЕ 2а 10—11 Познаваем, който е свързан с познание на вярата. пае же пото штемъ градъ стоѧштхъ. на тьлѣхъ. оставл҄ьше нꙑнѣшьн҄ градъ хъ. же стъ раꙁѹменъ С 84.12 3. Който се постига чрез мисълта, духовен  невдмааго бога. добротꙑ доꙁьрꙙ. ꙗко раꙁѹмънꙑмъ ѹмомъ тъѭ доꙁ҄ьрꙙ  ѹдꙙ сꙙ С 272.21 нъ въсходтъ на горѫ.  тъ.  непрѣходънꙑ прѣшьдъ мракъ. богообраꙁъно прмл҄етъ. раꙁѹмьнꙑм въꙁводмъ степен҄ьм ꙁаконоположен С 277.12—13 Образно. сце раꙁѹмьнꙑмъ  дѹшегѹбьнꙑмъ влькомъ. себе с акꙑ ловѣка положвъ. старѣшна паствнѣ. ловтвѫ сътвортъ ѹловьшмь. прѣжде ѹловьнѹѹмѹ оть н҄хъ адамѹ С 328.24 раꙁѹмьнъ бꙑт γιγνώσκομαι Стана известен, явен да пакꙑ рекѫ радѹ[...] трълвое [...] мъ да ра [...] (мно б)ѫде(т)ъ въсѣ(мъ) лвко(м)ъ. гъ блꙁъ Е 14а 11 слово раꙁѹмьно [τῆς] συνέσεως Беседа, проповед, поучение пъсаломъ сномъ кореовомъ. въ конець о маꙿлтѣ отъвѣшті слово раꙁѹмьно еманѹ їлтѣнінѹ СП 87.1 М З А СК Е СП СЕ К С МЛ Гр εὐγνώμων νοούμενος ἐμφανής νοερός νοητός γνωστός τοῦ νοήματος ἐννοέω раꙁѹмънъ раꙁѹменъ Нвб разумен ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА