Исторически речник
раꙁмѣст  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раꙁмѣстраꙁмѣшѫ, раꙁмѣшѹраꙁмѣсшраꙁмѣстъ, раꙁмѣсть, раꙁмѣстраꙁмѣсмъ, раꙁмѣсмь, раꙁмѣсм, раꙁмѣсмораꙁмѣсте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раꙁмѣсѧтъ, раꙁмѣсѧть, раꙁмѣсѧтраꙁмѣсвѣраꙁмѣстараꙁмѣстераꙁмѣсраꙁмѣс
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раꙁмѣсмъ, раꙁмѣсмь, раꙁмѣсмраꙁмѣстераꙁмѣсвѣраꙁмѣстараꙁмѣсхъ, раꙁмѣсхь, раꙁмѣсхраꙁмѣс
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раꙁмѣсраꙁмѣсхомъ, раꙁмѣсхомь, раꙁмѣсхом, раꙁмѣсхмꙑраꙁмѣсстераꙁмѣсшѧ, раꙁмѣсшѫ, раꙁмѣсша, раꙁмѣсше, раꙁмѣсхѫраꙁмѣсховѣраꙁмѣсста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раꙁмѣсстераꙁмѣшаахъ, раꙁмѣшахъ, раꙁмѣшаахь, раꙁмѣшахь, раꙁмѣшаах, раꙁмѣшахраꙁмѣшааше, раꙁмѣшашераꙁмѣшааше, раꙁмѣшашераꙁмѣшаахомъ, раꙁмѣшахомъ, раꙁмѣшаахомь, раꙁмѣшахомь, раꙁмѣшаахом, раꙁмѣшахомраꙁмѣшаашете, раꙁмѣшашете, раꙁмѣшаасте, раꙁмѣшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раꙁмѣшаахѫ, раꙁмѣшахѫ, раꙁмѣшаахѹ, раꙁмѣшахѹраꙁмѣшааховѣ, раꙁмѣшаховѣраꙁмѣшаашете, раꙁмѣшашете, раꙁмѣшаасте, раꙁмѣшастераꙁмѣшаашета, раꙁмѣшашета, раꙁмѣшааста, раꙁмѣшаста
раꙁмѣст -раꙁмѣшѫ -раꙁмѣсш св 1. Размеся, смеся [течност] дашѧ емѹ пт оцетъ. раꙁмѣшъше съ ꙁлъѭ СЕ 50а 14 2. Смеся, събера на едно място  славно стъ. не по дꙿномѹ раꙁдѣл҄ен бꙑвꙿше прмьѭштмъ. нъ раꙁмѣшен бꙑвъше въкѹпѣ лкѹѭтъ С 94.27 Изч СЕ С Гр ἀναμείγνυμι Нвб размешам [се] диал