Исторически речник
раꙁмꙑшл҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
раꙁмꙑшл҄ен, раꙁмꙑшл҄еньраꙁмꙑшл҄енꙗ, раꙁмꙑшл҄ена, раꙁмꙑшл҄еньꙗраꙁмꙑшл҄еню, раꙁмꙑшл҄енѹ, раꙁмꙑшл҄еньюраꙁмꙑшл҄енмь, раꙁмꙑшл҄еньмь, раꙁмꙑшл҄енмъ, раꙁмꙑшл҄еньмъ, раꙁмꙑшл҄енмь, раꙁмꙑшл҄енмъраꙁмꙑшл҄ен, раꙁмꙑшл҄ень, раꙁмꙑшл҄енраꙁмꙑшл҄енꙗ, раꙁмꙑшл҄ена, раꙁмꙑшл҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
раꙁмꙑшл҄ен, раꙁмꙑшл҄ень, раꙁмꙑшл҄енераꙁмꙑшл҄енмъ, раꙁмꙑшл҄еньмъ, раꙁмꙑшл҄енмь, раꙁмꙑшл҄еньмь, раꙁмꙑшл҄енмъ, раꙁмꙑшл҄енмь, раꙁмꙑшл҄еномъ, раꙁмꙑшл҄енамъраꙁмꙑшл҄ен, раꙁмꙑшл҄ень, раꙁмꙑшл҄ен, раꙁмꙑшл҄енмраꙁмꙑшл҄енхъ, раꙁмꙑшл҄еньхъ, раꙁмꙑшл҄енхь, раꙁмꙑшл҄еньхь, раꙁмꙑшл҄енхъ, раꙁмꙑшл҄енхьраꙁмꙑшл҄ен, раꙁмꙑшл҄еньраꙁмꙑшл҄еню, раꙁмꙑшл҄енѹ, раꙁмꙑшл҄енью
NnDu
раꙁмꙑшл҄енма, раꙁмꙑшл҄еньма, раꙁмꙑшл҄енма, раꙁмꙑшл҄енма
раꙁмꙑшл҄ень -ꙗ ср Размишление, колебание, съмнение помꙑслвъ же правьдънꙑ.  вѣдꙑ вь мѣстѣхъ тѣхъ ꙁвѣр множьство. въ раꙁмꙑшл҄еньꙗ въпадъ. отвръꙁъ двьр  глагола  С 515.23 Изч С Гр διάκρισις Нвб размишление ОА ВА АК ЕтМл БТР АР Срв размисъл м ОА Дюв НГер ЕтМл БТР АР