Исторически речник
раꙁмꙑслт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раꙁмꙑслтраꙁмꙑшлѭ, раꙁмꙑслѭ, раꙁмꙑслѧ, раꙁмꙑслюраꙁмꙑслшраꙁмꙑслтъ, раꙁмꙑслть, раꙁмꙑслтраꙁмꙑслмъ, раꙁмꙑслмь, раꙁмꙑслм, раꙁмꙑслмораꙁмꙑслте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раꙁмꙑслѧтъ, раꙁмꙑслѧть, раꙁмꙑслѧтраꙁмꙑслвѣраꙁмꙑслтараꙁмꙑслтераꙁмꙑслраꙁмꙑсл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раꙁмꙑслмъ, раꙁмꙑслмь, раꙁмꙑслмраꙁмꙑслтераꙁмꙑслвѣраꙁмꙑслтараꙁмꙑслхъ, раꙁмꙑслхь, раꙁмꙑслхраꙁмꙑсл
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раꙁмꙑслраꙁмꙑслхомъ, раꙁмꙑслхомь, раꙁмꙑслхом, раꙁмꙑслхмꙑраꙁмꙑслстераꙁмꙑслшѧ, раꙁмꙑслшѫ, раꙁмꙑслша, раꙁмꙑслше, раꙁмꙑслхѫраꙁмꙑслховѣраꙁмꙑслста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раꙁмꙑслстераꙁмꙑшлꙗахъ, раꙁмꙑшлꙗхъ, раꙁмꙑшлѣахъ, раꙁмꙑшлѣхъ, раꙁмꙑслѣахъ, раꙁмꙑслѧхъ, раꙁмꙑшлꙗахь, раꙁмꙑшлꙗхь, раꙁмꙑшлѣахь, раꙁмꙑшлѣхь, раꙁмꙑслѣахь, раꙁмꙑслѧхь, раꙁмꙑшлꙗах, раꙁмꙑшлꙗх, раꙁмꙑшлѣах, раꙁмꙑшлѣх, раꙁмꙑслѣах, раꙁмꙑслѧхраꙁмꙑшлꙗаше, раꙁмꙑшлꙗше, раꙁмꙑшлѣаше, раꙁмꙑшлѣше, раꙁмꙑслѣаше, раꙁмꙑслѧшераꙁмꙑшлꙗаше, раꙁмꙑшлꙗше, раꙁмꙑшлѣаше, раꙁмꙑшлѣше, раꙁмꙑслѣаше, раꙁмꙑслѧшераꙁмꙑшлꙗахомъ, раꙁмꙑшлꙗхомъ, раꙁмꙑшлѣахомъ, раꙁмꙑшлѣхомъ, раꙁмꙑслѣахомъ, раꙁмꙑслѧхомъ, раꙁмꙑшлꙗахомь, раꙁмꙑшлꙗхомь, раꙁмꙑшлѣахомь, раꙁмꙑшлѣхомь, раꙁмꙑслѣахомь, раꙁмꙑслѧхомь, раꙁмꙑшлꙗахом, раꙁмꙑшлꙗхом, раꙁмꙑшлѣахом, раꙁмꙑшлѣхом, раꙁмꙑслѣахом, раꙁмꙑслѧхомраꙁмꙑшлꙗашете, раꙁмꙑшлꙗшете, раꙁмꙑшлѣашете, раꙁмꙑшлѣшете, раꙁмꙑслѣашете, раꙁмꙑшлꙗасте, раꙁмꙑшлꙗсте, раꙁмꙑшлѣасте, раꙁмꙑшлѣсте, раꙁмꙑслѣасте, раꙁмꙑслѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раꙁмꙑшлꙗахѫ, раꙁмꙑшлꙗхѫ, раꙁмꙑшлѣахѫ, раꙁмꙑшлѣхѫ, раꙁмꙑслѣахѫ, раꙁмꙑшлꙗахѹ, раꙁмꙑшлꙗхѹ, раꙁмꙑшлѣахѹ, раꙁмꙑшлѣхѹ, раꙁмꙑслѣахѹ, раꙁмꙑслѧхѹраꙁмꙑшлꙗаховѣ, раꙁмꙑшлꙗховѣ, раꙁмꙑшлѣаховѣ, раꙁмꙑшлѣховѣ, раꙁмꙑслѣаховѣ, раꙁмꙑслѧховѣраꙁмꙑшлꙗашета, раꙁмꙑшлꙗшета, раꙁмꙑшлѣашета, раꙁмꙑшлѣшета, раꙁмꙑслѣашета, раꙁмꙑшлꙗаста, раꙁмꙑшлꙗста, раꙁмꙑшлѣаста, раꙁмꙑшлѣста, раꙁмꙑслѣаста, раꙁмꙑслѧстараꙁмꙑшлꙗашете, раꙁмꙑшлꙗшете, раꙁмꙑшлѣашете, раꙁмꙑшлѣшете, раꙁмꙑслѣашете, раꙁмꙑшлꙗасте, раꙁмꙑшлꙗсте, раꙁмꙑшлѣасте, раꙁмꙑшлѣсте, раꙁмꙑслѣасте, раꙁмꙑслѧсте
раꙁмꙑслт -раꙁмꙑшлѭ -раꙁмꙑслш св 1. Помисля, размисля, разсъдя за нещо раꙁмꙑслвъ о свомъ невѣрьствѣ наꙙ плакат ...  прѣбꙑвъ тѹ врѣмꙙ много. молꙗаше стааго. прѧт го С 563.29 Помисля си за нещо. ѹгодно же с роꙁмьіслвъ о жт стааго.  о ноьствѣ. молтвѫ к н҄емꙋ сътвор. прѧтѹ бꙑт оть н҄его С 547.18—19 2. Премисля, размисля, реша другояче, преценя оставьꙗѭштемъ го кнꙙꙁемъ. ꙗкоже могѫшта нѣкако раꙁмꙑслт С 96.5 Изч С Гр μεταβουλεύομαι роꙁмꙑслт Нвб размисля [се], размислям [се] ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА