Исторически речник
раꙁметат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раꙁметатраꙁмещѫ, раꙁметаѭ, раꙁметаѫ, раꙁметаѧ, раꙁмещѹ, раꙁметаюраꙁмещеш, раꙁметаш, раꙁметаеш, раꙁметаашраꙁмещетъ, раꙁметатъ, раꙁметаетъ, раꙁметаатъ, раꙁмещеть, раꙁметать, раꙁметаеть, раꙁметаать, раꙁмещет, раꙁметат, раꙁметает, раꙁметаатраꙁмещемъ, раꙁметамъ, раꙁметаемъ, раꙁметаамъ, раꙁмещемь, раꙁметамь, раꙁметаемь, раꙁметаамь, раꙁмещем, раꙁметам, раꙁметаем, раꙁметаам, раꙁмещемо, раꙁметамо, раꙁметаемо, раꙁметаамораꙁмещете, раꙁметате, раꙁметаете, раꙁметаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раꙁмещѫтъ, раꙁметаѭтъ, раꙁметаѫтъ, раꙁметаѧтъ, раꙁметаютъ, раꙁмещѫть, раꙁметаѭть, раꙁметаѫть, раꙁметаѧть, раꙁметають, раꙁмещѫт, раꙁметаѭт, раꙁметаѫт, раꙁметаѧт, раꙁметаютраꙁмещевѣ, раꙁметавѣ, раꙁметаевѣ, раꙁметаавѣраꙁмещета, раꙁметата, раꙁметаета, раꙁметаатараꙁмещете, раꙁметате, раꙁметаете, раꙁметаатераꙁмещ, раꙁметараꙁмещ, раꙁмета
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раꙁмещмъ, раꙁметамъ, раꙁмещѣмъ, раꙁмещамъ, раꙁмещмь, раꙁметамь, раꙁмещѣмь, раꙁмещамь, раꙁмещм, раꙁметам, раꙁмещѣм, раꙁмещамраꙁмещте, раꙁметате, раꙁмещѣте, раꙁмещатераꙁмещвѣ, раꙁметавѣ, раꙁмещѣвѣ, раꙁмещавѣраꙁмещта, раꙁметата, раꙁмещѣта, раꙁмещатараꙁметахъ, раꙁметахь, раꙁметахраꙁмета
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раꙁметараꙁметахомъ, раꙁметахомь, раꙁметахом, раꙁметахмꙑраꙁметастераꙁметашѧ, раꙁметашѫ, раꙁметаша, раꙁметаше, раꙁметахѫраꙁметаховѣраꙁметаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раꙁметастераꙁметаахъ, раꙁмещаахъ, раꙁметаахь, раꙁмещаахь, раꙁметаах, раꙁмещаахраꙁметааше, раꙁмещаашераꙁметааше, раꙁмещаашераꙁметаахомъ, раꙁмещаахомъ, раꙁметаахомь, раꙁмещаахомь, раꙁметаахом, раꙁмещаахомраꙁметаашете, раꙁмещаашете, раꙁметаасте, раꙁмещаасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раꙁметаахѫ, раꙁмещаахѫ, раꙁметаахѹ, раꙁмещаахѹраꙁметааховѣ, раꙁмещааховѣраꙁметаашета, раꙁмещаашета, раꙁметааста, раꙁмещаастараꙁметаашете, раꙁмещаашете, раꙁметаасте, раꙁмещаасте
раꙁметат -раꙁметаѭ -раꙁметаш св Разруша, унищожа црькꙑ раскопана. трѣбшта раꙁметана. свꙙтаꙗ свꙙтꙑхъ ꙁапърана С 418.14 Образно. вждъ м плештьма ранꙑ. ѧже прѧхъ. да раꙁметаѭ твохъ грѣхъ брѣмꙙ. лежꙙште на плештѹ твою С 469.11—12 Изч С Гр ἀναιρέω σκορπίζω Нвб Срв размятам ’размахвам ОА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА разпръсвам’ ОА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Разметаница МИ ЙЗах,Кюст