Исторически речник
раꙁлѣнт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раꙁлѣнт сѧраꙁлѣнѭ, раꙁлѣнѧ, раꙁлѣнюраꙁлѣншраꙁлѣнтъ, раꙁлѣнть, раꙁлѣнтраꙁлѣнмъ, раꙁлѣнмь, раꙁлѣнм, раꙁлѣнмораꙁлѣнте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раꙁлѣнѧтъ, раꙁлѣнѧть, раꙁлѣнѧтраꙁлѣнвѣраꙁлѣнтараꙁлѣнтераꙁлѣнраꙁлѣн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раꙁлѣнмъ, раꙁлѣнмь, раꙁлѣнмраꙁлѣнтераꙁлѣнвѣраꙁлѣнтараꙁлѣнхъ, раꙁлѣнхь, раꙁлѣнхраꙁлѣн
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раꙁлѣнраꙁлѣнхомъ, раꙁлѣнхомь, раꙁлѣнхом, раꙁлѣнхмꙑраꙁлѣнстераꙁлѣншѧ, раꙁлѣншѫ, раꙁлѣнша, раꙁлѣнше, раꙁлѣнхѫраꙁлѣнховѣраꙁлѣнста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раꙁлѣнстераꙁлѣнꙗахъ, раꙁлѣнѣахъ, раꙁлѣнаахъ, раꙁлѣнѣхъ, раꙁлѣнꙗхъ, раꙁлѣнѧахъ, раꙁлѣнѧхъ, раꙁлѣнꙗахь, раꙁлѣнѣахь, раꙁлѣнаахь, раꙁлѣнѣхь, раꙁлѣнꙗхь, раꙁлѣнѧахь, раꙁлѣнѧхь, раꙁлѣнꙗах, раꙁлѣнѣах, раꙁлѣнаах, раꙁлѣнѣх, раꙁлѣнꙗх, раꙁлѣнѧах, раꙁлѣнѧхраꙁлѣнꙗаше, раꙁлѣнѣаше, раꙁлѣнааше, раꙁлѣнѣше, раꙁлѣнꙗше, раꙁлѣнѧаше, раꙁлѣнѧшераꙁлѣнꙗаше, раꙁлѣнѣаше, раꙁлѣнааше, раꙁлѣнѣше, раꙁлѣнꙗше, раꙁлѣнѧаше, раꙁлѣнѧшераꙁлѣнꙗахомъ, раꙁлѣнѣахомъ, раꙁлѣнаахомъ, раꙁлѣнѣхомъ, раꙁлѣнꙗхомъ, раꙁлѣнѧахомъ, раꙁлѣнѧхомъ, раꙁлѣнꙗахомь, раꙁлѣнѣахомь, раꙁлѣнаахомь, раꙁлѣнѣхомь, раꙁлѣнꙗхомь, раꙁлѣнѧахомь, раꙁлѣнѧхомь, раꙁлѣнꙗахом, раꙁлѣнѣахом, раꙁлѣнаахом, раꙁлѣнѣхом, раꙁлѣнꙗхом, раꙁлѣнѧахом, раꙁлѣнѧхомраꙁлѣнꙗашете, раꙁлѣнѣашете, раꙁлѣнаашете, раꙁлѣнѣшете, раꙁлѣнꙗшете, раꙁлѣнꙗасте, раꙁлѣнѣасте, раꙁлѣнаасте, раꙁлѣнѣсте, раꙁлѣнꙗсте, раꙁлѣнѧасте, раꙁлѣнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раꙁлѣнꙗахѫ, раꙁлѣнѣахѫ, раꙁлѣнаахѫ, раꙁлѣнѣхѫ, раꙁлѣнꙗхѫ, раꙁлѣнꙗахѹ, раꙁлѣнѣахѹ, раꙁлѣнаахѹ, раꙁлѣнѣхѹ, раꙁлѣнꙗхѹ, раꙁлѣнѧахѹ, раꙁлѣнѧхѹраꙁлѣнꙗаховѣ, раꙁлѣнѣаховѣ, раꙁлѣнааховѣ, раꙁлѣнѣховѣ, раꙁлѣнꙗховѣ, раꙁлѣнѧаховѣ, раꙁлѣнѧховѣраꙁлѣнꙗашета, раꙁлѣнѣашета, раꙁлѣнаашета, раꙁлѣнѣшета, раꙁлѣнꙗшета, раꙁлѣнꙗаста, раꙁлѣнѣаста, раꙁлѣнааста, раꙁлѣнѣста, раꙁлѣнꙗста, раꙁлѣнѧаста, раꙁлѣнѧстараꙁлѣнꙗашете, раꙁлѣнѣашете, раꙁлѣнаашете, раꙁлѣнѣшете, раꙁлѣнꙗшете, раꙁлѣнꙗасте, раꙁлѣнѣасте, раꙁлѣнаасте, раꙁлѣнѣсте, раꙁлѣнꙗсте, раꙁлѣнѧасте, раꙁлѣнѧсте
раꙁлѣнт сѧ -раꙁлѣнѭ сѧ -раꙁлѣнш сѧ св Проявя леност, занемаря, пренебрегна нещо да не къждо се ѹправвъ. акꙑ вьсе ѹправвꙿ о процѣѣмь раꙁлѣнтъ сꙙ. полагаатꙿ сѭ пртѫ довьльнѫ на прѣпьрѣн С 371.18 Изч С Гр ἀμελέω Нвб разленя се, разленям се остар диал