Исторически речник
раꙁт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раꙁт сѧраꙁдѫ, раꙁдѹраꙁдешраꙁдетъ, раꙁдеть, раꙁдетраꙁдемъ, раꙁдемь, раꙁдем, раꙁдемораꙁдете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раꙁдѫтъ, раꙁдѹтъ, раꙁдѫть, раꙁдѹть, раꙁдѫт, раꙁдѹтраꙁдевѣраꙁдетараꙁдетераꙁдраꙁд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раꙁдѣмъ, раꙁдѣмь, раꙁдѣмраꙁдѣтераꙁдѣвѣраꙁдѣтараꙁдъ, раꙁдохъ, раꙁдь, раꙁдохь, раꙁдохраꙁде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раꙁдераꙁдомъ, раꙁдохомъ, раꙁдомь, раꙁдохомь, раꙁдохом, раꙁдохмꙑраꙁдете, раꙁдостераꙁдѫ, раꙁдошѧ, раꙁдошѫ, раꙁдоша, раꙁдоше, раꙁдохѫраꙁдовѣ, раꙁдоховѣраꙁдета, раꙁдоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раꙁдете, раꙁдестераꙁдѣахъ, раꙁдѣхъ, раꙁдѣахь, раꙁдѣхь, раꙁдѣах, раꙁдѣх, раꙁдѧхъ, раꙁдѧхь, раꙁдѧхраꙁдѣаше, раꙁдѣше, раꙁдѧшераꙁдѣаше, раꙁдѣше, раꙁдѧшераꙁдѣахомъ, раꙁдѣхомъ, раꙁдѣахомь, раꙁдѣхомь, раꙁдѣахом, раꙁдѣхом, раꙁдѧхомъ, раꙁдѧхомь, раꙁдѧхомраꙁдѣашете, раꙁдѣшете, раꙁдѣасте, раꙁдѣсте, раꙁдѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раꙁдѣахѫ, раꙁдѣхѫ, раꙁдѣахѹ, раꙁдѣхѹ, раꙁдѧхѹраꙁдѣаховѣ, раꙁдѣховѣ, раꙁдѧховѣраꙁдѣашета, раꙁдѣшете, раꙁдѣаста, раꙁдѣста, раꙁдѧстараꙁдѣашете, раꙁдѣшете, раꙁдѣасте, раꙁдѣсте, раꙁдѧсте
раꙁт сѧ -раꙁдѫ сѧ -раꙁдеш сѧ св За мнозина — разбягаме се, разпръснем се, разпилеем се псано естъ поражѫ пастꙑрь  раꙁдѫтъ сѧ овъцѧ стада М Мт 26.31 З, А, СК. Срв. БН въскръснетъ бъ  раꙁдѫтъ сѩ враѕ его СП 67.2 Срв. С22.18 по амдьстѣѣмь плѣн҄енї. множьствѹ ѹбо ратьньскѹ рашъдъшѹ сꙙ по пѹстꙑн҄ се С 292.2—3 Образно. ѣко вода ꙁліхъ сѩ  раꙁідѫ сѩ кості моѩ. бꙑстъ сръдъце мое ѣко воскъ таѩ посрѣдѣ рѣва моего СП 21.15 прівръгѫ сѧ въ твръдꙑ камень. нъ въ пѣнꙑ влънꙑ хъ раꙁідѫ сѧ К 12b 23 Срв.С 448.19—20 же бо отълѫвъ сꙙ отъ насъ акꙑ вода раꙁлꙗ сꙙ.  раꙁдошꙙ сꙙ вьсꙙ кост го С 77.1—2 М З А СК СП К С БН Гр διασκορπίζομαι σκορπίζομαι διασπείρομαι διαλύομαι раꙁіт сѩ Нвб разида се, разиждам се остар диал ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА