Исторически речник
раꙁдѣл҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
раꙁдѣл҄ен, раꙁдѣл҄еньраꙁдѣл҄енꙗ, раꙁдѣл҄ена, раꙁдѣл҄еньꙗраꙁдѣл҄еню, раꙁдѣл҄енѹ, раꙁдѣл҄еньюраꙁдѣл҄енмь, раꙁдѣл҄еньмь, раꙁдѣл҄енмъ, раꙁдѣл҄еньмъ, раꙁдѣл҄енмь, раꙁдѣл҄енмъраꙁдѣл҄ен, раꙁдѣл҄ень, раꙁдѣл҄енраꙁдѣл҄енꙗ, раꙁдѣл҄ена, раꙁдѣл҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
раꙁдѣл҄ен, раꙁдѣл҄ень, раꙁдѣл҄енераꙁдѣл҄енмъ, раꙁдѣл҄еньмъ, раꙁдѣл҄енмь, раꙁдѣл҄еньмь, раꙁдѣл҄енмъ, раꙁдѣл҄енмь, раꙁдѣл҄еномъ, раꙁдѣл҄енамъраꙁдѣл҄ен, раꙁдѣл҄ень, раꙁдѣл҄ен, раꙁдѣл҄енмраꙁдѣл҄енхъ, раꙁдѣл҄еньхъ, раꙁдѣл҄енхь, раꙁдѣл҄еньхь, раꙁдѣл҄енхъ, раꙁдѣл҄енхьраꙁдѣл҄ен, раꙁдѣл҄еньраꙁдѣл҄еню, раꙁдѣл҄енѹ, раꙁдѣл҄енью
NnDu
раꙁдѣл҄енма, раꙁдѣл҄еньма, раꙁдѣл҄енма, раꙁдѣл҄енма
раꙁдѣл҄ень -ꙗ ср Разделяне, раздор, разногласие мьнте л ѣко мра прдъ дат на ꙁемлѭ. н глѭ вамь нъ раꙁдѣленѣ ... ꙇ раꙁдѣлѧтъ сѧ отьцъ на снъ. ꙇ снъ на отъца М Лк 12.51 З въ раꙁдѣл҄ень εἰς διαιρέσεις На отделни части раꙁдѣльшюмѹ ръмъное море въ раꙁдѣлене. ѣко въ вѣ. ї проведъшюмѹ їлѣ по срѣдѣ его СП 135.13 Изч М З СП Гр διαμερισμός раꙁдѣлен раꙁдѣлене Нвб разделение книж ОА ВА АК БТР АР Срв разделяне ОА НГер ЕтМл раздел м ОА