Исторически речник
раꙁдѣват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раꙁдѣватраꙁдѣваѭ, раꙁдѣваѫ, раꙁдѣваѧ, раꙁдѣваюраꙁдѣваш, раꙁдѣваеш, раꙁдѣваашраꙁдѣватъ, раꙁдѣваетъ, раꙁдѣваатъ, раꙁдѣвать, раꙁдѣваеть, раꙁдѣваать, раꙁдѣват, раꙁдѣвает, раꙁдѣваатраꙁдѣвамъ, раꙁдѣваемъ, раꙁдѣваамъ, раꙁдѣвамь, раꙁдѣваемь, раꙁдѣваамь, раꙁдѣвам, раꙁдѣваем, раꙁдѣваам, раꙁдѣвамо, раꙁдѣваемо, раꙁдѣваамораꙁдѣвате, раꙁдѣваете, раꙁдѣваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раꙁдѣваѭтъ, раꙁдѣваѫтъ, раꙁдѣваѧтъ, раꙁдѣваютъ, раꙁдѣваѭть, раꙁдѣваѫть, раꙁдѣваѧть, раꙁдѣвають, раꙁдѣваѭт, раꙁдѣваѫт, раꙁдѣваѧт, раꙁдѣваютраꙁдѣвавѣ, раꙁдѣваевѣ, раꙁдѣваавѣраꙁдѣвата, раꙁдѣваета, раꙁдѣваатараꙁдѣвате, раꙁдѣваете, раꙁдѣваатераꙁдѣвараꙁдѣва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раꙁдѣвамъ, раꙁдѣвамь, раꙁдѣвамраꙁдѣватераꙁдѣвавѣраꙁдѣватараꙁдѣвахъ, раꙁдѣвахь, раꙁдѣвахраꙁдѣва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раꙁдѣвараꙁдѣвахомъ, раꙁдѣвахомь, раꙁдѣвахом, раꙁдѣвахмꙑраꙁдѣвастераꙁдѣвашѧ, раꙁдѣвашѫ, раꙁдѣваша, раꙁдѣваше, раꙁдѣвахѫраꙁдѣваховѣраꙁдѣваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раꙁдѣвастераꙁдѣваахъ, раꙁдѣвахъ, раꙁдѣваахь, раꙁдѣвахь, раꙁдѣваах, раꙁдѣвахраꙁдѣвааше, раꙁдѣвашераꙁдѣвааше, раꙁдѣвашераꙁдѣваахомъ, раꙁдѣвахомъ, раꙁдѣваахомь, раꙁдѣвахомь, раꙁдѣваахом, раꙁдѣвахомраꙁдѣваашете, раꙁдѣвашете, раꙁдѣваасте, раꙁдѣвасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раꙁдѣваахѫ, раꙁдѣвахѫ, раꙁдѣваахѹ, раꙁдѣвахѹраꙁдѣвааховѣ, раꙁдѣваховѣраꙁдѣваашета, раꙁдѣвашета, раꙁдѣвааста, раꙁдѣвастараꙁдѣваашете, раꙁдѣвашете, раꙁдѣваасте, раꙁдѣвасте
раꙁдѣват -раꙁдѣваѭ -раꙁдѣваш несв Събличам, снемам то поꙿто ѹбо та прта црѣ въводтъ онъ же невѣстънка. да навꙑкнеш како прспѣ [!] о дѣвцахꙿ матъ хс ѧже сѫштаꙗ раꙁдаваѭтъ (погр. вм. раꙁдѣваѭтъ, Север., с. 375, бел. под линия) то стъ  дѣвьство С 375.24 Изч С Гр ἀποδύομαι Нвб Срв раздявам, раздяна ОА ЕтМл БТР АР РРОДД ДА