Исторически речник
раꙁдьрат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раꙁдьратраꙁдерѫ, раꙁдерѹраꙁдерешраꙁдеретъ, раꙁдереть, раꙁдеретраꙁдеремъ, раꙁдеремь, раꙁдерем, раꙁдеремораꙁдерете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раꙁдерѫтъ, раꙁдерѹтъ, раꙁдерѫть, раꙁдерѹть, раꙁдерѫт, раꙁдерѹтраꙁдеревѣраꙁдеретараꙁдеретераꙁдерраꙁдер
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раꙁдерѣмъ, раꙁдерѣмь, раꙁдерѣмраꙁдерѣтераꙁдерѣвѣраꙁдерѣтараꙁдьрахъ, раꙁдърахъ, раꙁдрахъ, раꙁдьрахь, раꙁдърахь, раꙁдрахь, раꙁдьрах, раꙁдърах, раꙁдрахраꙁдьра, раꙁдъра, раꙁдра
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раꙁдьра, раꙁдъра, раꙁдрараꙁдьрахомъ, раꙁдърахомъ, раꙁдрахомъ, раꙁдьрахомь, раꙁдърахомь, раꙁдрахомь, раꙁдьрахом, раꙁдърахом, раꙁдрахом, раꙁдьрахмꙑ, раꙁдърахмꙑ, раꙁдрахмꙑраꙁдьрасте, раꙁдърасте, раꙁдрастераꙁдьрашѧ, раꙁдърашѧ, раꙁдрашѧ, раꙁдьрашѫ, раꙁдърашѫ, раꙁдрашѫ, раꙁдьраша, раꙁдъраша, раꙁдраша, раꙁдьраше, раꙁдъраше, раꙁдраше, раꙁдьрахѫ, раꙁдърахѫ, раꙁдрахѫраꙁдьраховѣ, раꙁдъраховѣ, раꙁдраховѣраꙁдьраста, раꙁдъраста, раꙁдраста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раꙁдьрасте, раꙁдърасте, раꙁдрастераꙁдерѣхъ, раꙁдерѣхь, раꙁдерѣхраꙁдерѣшераꙁдерѣшераꙁдерѣхомъ, раꙁдерѣхомь, раꙁдерѣхомраꙁдерѣшете, раꙁдерѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раꙁдерѣхѫ, раꙁдерѣхѹраꙁдерѣховѣраꙁдерѣшета, раꙁдерѣстараꙁдерѣшете, раꙁдерѣсте
раꙁдьрат -раꙁдерѫ -раꙁдереш св Разкъсам, раздера нкътоже прставленѣ рꙁꙑ новꙑ. не прставлѣатъ на рꙁѫ ветъхѫ. аште л же н  новѫѭ раꙁдеретъ. ꙇ ветъсѣ не прклютъ сѧ прставлене еже отъ новааго М Лк 5.36 З н глагол҄етꙿ к н҄емѹ даждъ м тѣло їсо(у)сово. (Север., с. 454, бел. под линия) омраьшааго сльнце прѣжде мала врѣмене.  камен раꙁꙿдробьша ...  катапеаꙁмѫ црькъвънѫѭ раꙁдъравъша С 454.12—13 раꙁгнѣвавъ же сꙙ кнꙙꙁъ. повелѣ раꙁдърат рꙁꙑ хъ С 176.22 облѣена въ котꙑгѫ льнѣнѫ. раꙁдъранѫ отъ горꙑ дож  до долѹ С 187.5 г кто т стъ раꙁдъралъ котꙑгѫ С 187.11—12 онъ же рее. ар раꙁдъра м на дво С 187.12—13 Изч М З С Гр σχίζω περισχίζω διαρρήγνυμι περιαιρέω раꙁдърат Нвб раздера [се] ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА