Исторически речник
раꙁдрѣшень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
раꙁдрѣшен, раꙁдрѣшеньраꙁдрѣшенꙗ, раꙁдрѣшена, раꙁдрѣшеньꙗраꙁдрѣшеню, раꙁдрѣшенѹ, раꙁдрѣшеньюраꙁдрѣшенмь, раꙁдрѣшеньмь, раꙁдрѣшенмъ, раꙁдрѣшеньмъ, раꙁдрѣшенмь, раꙁдрѣшенмъраꙁдрѣшен, раꙁдрѣшень, раꙁдрѣшенраꙁдрѣшенꙗ, раꙁдрѣшена, раꙁдрѣшеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
раꙁдрѣшен, раꙁдрѣшень, раꙁдрѣшенераꙁдрѣшенмъ, раꙁдрѣшеньмъ, раꙁдрѣшенмь, раꙁдрѣшеньмь, раꙁдрѣшенмъ, раꙁдрѣшенмь, раꙁдрѣшеномъ, раꙁдрѣшенамъраꙁдрѣшен, раꙁдрѣшень, раꙁдрѣшен, раꙁдрѣшенмраꙁдрѣшенхъ, раꙁдрѣшеньхъ, раꙁдрѣшенхь, раꙁдрѣшеньхь, раꙁдрѣшенхъ, раꙁдрѣшенхьраꙁдрѣшен, раꙁдрѣшеньраꙁдрѣшеню, раꙁдрѣшенѹ, раꙁдрѣшенью
NnDu
раꙁдрѣшенма, раꙁдрѣшеньма, раꙁдрѣшенма, раꙁдрѣшенма
раꙁдрѣшень -ꙗ ср 1. Развързване, разкъсване ѡ раꙁдрѣшень. вꙿсеѩ ѫꙁꙑ неправедънꙑѩѫ ... гю помо СЕ 60b 16 2. Отделяне, разделяне [образно] сьмрьть грѣшнꙑхъ ꙁъла. не тььѭ же сьмрьть нарцааше сꙙ. раꙁдрѣшенъ дшꙙ отъ тѣлесе нъ  адъ С 487.17—18 3. Прен. Освобождаване моⷧ҇ на раꙁдрѣшене поста сповѣдьнкѹ. егда съподобтъ сѧ. стѹмѹ обьщенью СЕ 79b 22 Образно. дьнесь отъ мрътвꙑхъ въстаѧ лаꙁарь. многѹ  раꙁль гнѣвѹ раꙁдрѣшен намъ датъ С 303.4—5 Опрощаване. сътвор ѭ нестьлѣнью стоьнкъ. свⷳ҇ѧнью даръ. грѣховъ раꙁдрѣшене. недѫгомъ бальство СЕ 5а 4—5 Изч СЕ С Гр λύσις λυτήριον διάλυσις раꙁꙿдрѣшене раꙁдрѣшен раꙁдрѣшенъ Нвб Срв разрешение ОА ЕтМл БТР АР