Исторически речник
раꙁдрѹшат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раꙁдрѹшатраꙁдрѹшаѭ, раꙁдрѹшаѫ, раꙁдрѹшаѧ, раꙁдрѹшаюраꙁдрѹшаш, раꙁдрѹшаеш, раꙁдрѹшаашраꙁдрѹшатъ, раꙁдрѹшаетъ, раꙁдрѹшаатъ, раꙁдрѹшать, раꙁдрѹшаеть, раꙁдрѹшаать, раꙁдрѹшат, раꙁдрѹшает, раꙁдрѹшаатраꙁдрѹшамъ, раꙁдрѹшаемъ, раꙁдрѹшаамъ, раꙁдрѹшамь, раꙁдрѹшаемь, раꙁдрѹшаамь, раꙁдрѹшам, раꙁдрѹшаем, раꙁдрѹшаам, раꙁдрѹшамо, раꙁдрѹшаемо, раꙁдрѹшаамораꙁдрѹшате, раꙁдрѹшаете, раꙁдрѹшаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раꙁдрѹшаѭтъ, раꙁдрѹшаѫтъ, раꙁдрѹшаѧтъ, раꙁдрѹшаютъ, раꙁдрѹшаѭть, раꙁдрѹшаѫть, раꙁдрѹшаѧть, раꙁдрѹшають, раꙁдрѹшаѭт, раꙁдрѹшаѫт, раꙁдрѹшаѧт, раꙁдрѹшаютраꙁдрѹшавѣ, раꙁдрѹшаевѣ, раꙁдрѹшаавѣраꙁдрѹшата, раꙁдрѹшаета, раꙁдрѹшаатараꙁдрѹшате, раꙁдрѹшаете, раꙁдрѹшаатераꙁдрѹшараꙁдрѹша
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раꙁдрѹшамъ, раꙁдрѹшамь, раꙁдрѹшамраꙁдрѹшатераꙁдрѹшавѣраꙁдрѹшатараꙁдрѹшахъ, раꙁдрѹшахь, раꙁдрѹшахраꙁдрѹша
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раꙁдрѹшараꙁдрѹшахомъ, раꙁдрѹшахомь, раꙁдрѹшахом, раꙁдрѹшахмꙑраꙁдрѹшастераꙁдрѹшашѧ, раꙁдрѹшашѫ, раꙁдрѹшаша, раꙁдрѹшаше, раꙁдрѹшахѫраꙁдрѹшаховѣраꙁдрѹшаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раꙁдрѹшастераꙁдрѹшаахъ, раꙁдрѹшахъ, раꙁдрѹшаахь, раꙁдрѹшахь, раꙁдрѹшаах, раꙁдрѹшахраꙁдрѹшааше, раꙁдрѹшашераꙁдрѹшааше, раꙁдрѹшашераꙁдрѹшаахомъ, раꙁдрѹшахомъ, раꙁдрѹшаахомь, раꙁдрѹшахомь, раꙁдрѹшаахом, раꙁдрѹшахомраꙁдрѹшаашете, раꙁдрѹшашете, раꙁдрѹшаасте, раꙁдрѹшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раꙁдрѹшаахѫ, раꙁдрѹшахѫ, раꙁдрѹшаахѹ, раꙁдрѹшахѹраꙁдрѹшааховѣ, раꙁдрѹшаховѣраꙁдрѹшаашета, раꙁдрѹшашета, раꙁдрѹшааста, раꙁдрѹшастараꙁдрѹшаашете, раꙁдрѹшашете, раꙁдрѹшаасте, раꙁдрѹшасте
раꙁдрѹшат -раꙁдрѹшаѭ -раꙁдрѹшаш несв 1. Разрушавам, унищожавам [образно] гь млост. родѹ вꙿсѣкомѹ. съмрътънѹ.  несъмрътънѹ. ꙇ вꙿсѣкомѹ сѫщьствѹ. съдѣтель. съставлѣемѹ. ꙇ пакꙑ раꙁдрѹшаемѹ. жвотѹ семѹ СЕ 64а 13 2. Прен. Преминавам, отминавам т вьс крьста рад алꙿѫтъ. того слоѭ врагꙑ распьнъше.  раꙁдрѹшатъ сꙙ ноштъ мноꙁѣмъ.  не раꙁдрѹшаатъ сꙙ альбънꙑ трѹдъ С 431.6, 7 раꙁдрѹшат сѧ Изч СЕ С Гр λύω Нвб Срв разрушавам, разруша ОА ВА Дюв ЕтМл БТР АР