Исторически речник
раꙁдраꙁт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раꙁдраꙁтраꙁдражѫ, раꙁдражѹраꙁдраꙁшраꙁдраꙁтъ, раꙁдраꙁть, раꙁдраꙁтраꙁдраꙁмъ, раꙁдраꙁмь, раꙁдраꙁм, раꙁдраꙁмораꙁдраꙁте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раꙁдраꙁѧтъ, раꙁдраꙁѧть, раꙁдраꙁѧтраꙁдраꙁвѣраꙁдраꙁтараꙁдраꙁтераꙁдраꙁраꙁдраꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раꙁдраꙁмъ, раꙁдраꙁмь, раꙁдраꙁмраꙁдраꙁтераꙁдраꙁвѣраꙁдраꙁтараꙁдраꙁхъ, раꙁдраꙁхь, раꙁдраꙁхраꙁдраꙁ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раꙁдраꙁраꙁдраꙁхомъ, раꙁдраꙁхомь, раꙁдраꙁхом, раꙁдраꙁхмꙑраꙁдраꙁстераꙁдраꙁшѧ, раꙁдраꙁшѫ, раꙁдраꙁша, раꙁдраꙁше, раꙁдраꙁхѫраꙁдраꙁховѣраꙁдраꙁста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раꙁдраꙁстераꙁдражаахъ, раꙁдражахъ, раꙁдражаахь, раꙁдражахь, раꙁдражаах, раꙁдраожахраꙁдражааше, раꙁдражашераꙁдражааше, раꙁдражашераꙁдражаахомъ, раꙁдражахомъ, раꙁдражаахомь, раꙁдражахомь, раꙁдражаахом, раꙁдражахомраꙁдражаашете, раꙁдражашете, раꙁдражаасте, раꙁдражасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раꙁдражаахѫ, раꙁдражахѫ, раꙁдражаахѹ, раꙁдражахѹраꙁдражааховѣ, раꙁдражаховѣраꙁдражаашета, раꙁдражашета, раꙁдражааста, раꙁдражастараꙁдражаашете, раꙁдражашете, раꙁдражаасте, раꙁдражасте
раꙁдраꙁт -раꙁдражѫ -раꙁдраꙁш св Съборя, сгромолясам, сваля [образно] не бо нъ гда въ горѣ прстѫпаѭшта го раꙁдраꙁ  протꙙже рѣь. не ꙁнамъ ꙗко хс стъ нъ словесꙑ тѣм ѹстрѣл того отъ кротост С 381.11—12 Изч С Гр καταρρήγνυμι Нвб Срв раздражавам ОА ЕтМл