Исторически речник
раꙁдражт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раꙁдражтраꙁдражѫ, раꙁдражѹраꙁдражшраꙁдражтъ, раꙁдражть, раꙁдражтраꙁдражмъ, раꙁдражмь, раꙁдражм, раꙁдражмораꙁдражте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раꙁдражѧтъ, раꙁдражѧть, раꙁдражѧтраꙁдражвѣраꙁдражтараꙁдражтераꙁдражраꙁдраж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раꙁдражмъ, раꙁдражмь, раꙁдражмраꙁдражтераꙁдражвѣраꙁдражтараꙁдражхъ, раꙁдражхь, раꙁдражхраꙁдраж
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раꙁдражраꙁдражхомъ, раꙁдражхомь, раꙁдражхом, раꙁдражхмꙑраꙁдражстераꙁдражшѧ, раꙁдражшѫ, раꙁдражша, раꙁдражше, раꙁдражхѫраꙁдражховѣраꙁдражста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раꙁдражстераꙁдражаахъ, раꙁдражахъ, раꙁдражаахь, раꙁдражахь, раꙁдражаах, раꙁдражахраꙁдражааше, раꙁдражашераꙁдражааше, раꙁдражашераꙁдражаахомъ, раꙁдражахомъ, раꙁдражаахомь, раꙁдражахомь, раꙁдражаахом, раꙁдражахомраꙁдражаашете, раꙁдражашете, раꙁдражаасте, раꙁдражасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раꙁдражаахѫ, раꙁдражахѫ, раꙁдражаахѹ, раꙁдражахѹраꙁдражааховѣ, раꙁдражаховѣраꙁдражаашета, раꙁдражашета, раꙁдражааста, раꙁдражастараꙁдражаашете, раꙁдражашете, раꙁдражаасте, раꙁдражасте
раꙁдражт -раꙁдражѫ -раꙁдражш св 1. Разсърдя, раздразня  раꙁдражшѩ і въ наінанхъ своіхъ.  ѹмънож сѩ вь ніхъ паданье СП 105.29 раꙁдражі гѣ грѣшьно. по мьножьствѹ гнѣва своего не вьꙁщетъ СП 9.25 ї прогнѣвашѩ і на хлъмѣхъ своіхъ. ї въ істѹканьнꙑхъ своіхъ раꙁдражішѩ і СП 77.58 колькратꙑ прогнѣвашѩ ї въ пѹстꙑн. раꙁдражішѩ ї въ ꙁемл беꙁводьнѣ СП 77.40 Разгневя. тѣмже не нанатъ велкꙑм рѣьм нѣкꙑм къ платѹ. да не вь сего раꙁдражъ отъпадетъ прошенꙗ С 454.8 2. Обидя, огорча ѣко прогнѣвашѩ словеса бжьѣ.  съвѣтъ вꙑшьнѣго раꙁдражшѩ СП 106.11 врагъ поносі гю. ї людіе беꙁѹмьні раꙁдражішѩ імѩ твое СП 73.18 Изч СП С Гр παροξύνω παραζηλόω παροργίζω ἐξάπτω раꙁдражіт Нвб раздража [се] ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР