Исторически речник
раꙁдражат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раꙁдражатраꙁдражаѭ, раꙁдражаѫ, раꙁдражаѧ, раꙁдражаюраꙁдражаш, раꙁдражаеш, раꙁдражаашраꙁдражатъ, раꙁдражаетъ, раꙁдражаатъ, раꙁдражать, раꙁдражаеть, раꙁдражаать, раꙁдражат, раꙁдражает, раꙁдражаатраꙁдражамъ, раꙁдражаемъ, раꙁдражаамъ, раꙁдражамь, раꙁдражаемь, раꙁдражаамь, раꙁдражам, раꙁдражаем, раꙁдражаам, раꙁдражамо, раꙁдражаемо, раꙁдражаамораꙁдражате, раꙁдражаете, раꙁдражаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раꙁдражаѭтъ, раꙁдражаѫтъ, раꙁдражаѧтъ, раꙁдражаютъ, раꙁдражаѭть, раꙁдражаѫть, раꙁдражаѧть, раꙁдражають, раꙁдражаѭт, раꙁдражаѫт, раꙁдражаѧт, раꙁдражаютраꙁдражавѣ, раꙁдражаевѣ, раꙁдражаавѣраꙁдражата, раꙁдражаета, раꙁдражаатараꙁдражате, раꙁдражаете, раꙁдражаатераꙁдражараꙁдража
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раꙁдражамъ, раꙁдражамь, раꙁдражамраꙁдражатераꙁдражавѣраꙁдражатараꙁдражахъ, раꙁдражахь, раꙁдражахраꙁдража
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раꙁдражараꙁдражахомъ, раꙁдражахомь, раꙁдражахом, раꙁдражахмꙑраꙁдражастераꙁдражашѧ, раꙁдражашѫ, раꙁдражаша, раꙁдражаше, раꙁдражахѫраꙁдражаховѣраꙁдражаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раꙁдражастераꙁдражаахъ, раꙁдражахъ, раꙁдражаахь, раꙁдражахь, раꙁдражаах, раꙁдражахраꙁдражааше, раꙁдражашераꙁдражааше, раꙁдражашераꙁдражаахомъ, раꙁдражахомъ, раꙁдражаахомь, раꙁдражахомь, раꙁдражаахом, раꙁдражахомраꙁдражаашете, раꙁдражашете, раꙁдражаасте, раꙁдражасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раꙁдражаахѫ, раꙁдражахѫ, раꙁдражаахѹ, раꙁдражахѹраꙁдражааховѣ, раꙁдражаховѣраꙁдражаашета, раꙁдражашета, раꙁдражааста, раꙁдражастараꙁдражаашете, раꙁдражашете, раꙁдражаасте, раꙁдражасте
раꙁдражат -раꙁдражаѭ -раꙁдражаш несв Огорчавам, обиждам доколѣ гі поносітъ врагъ. раꙁдражаетъ протівьнꙑ імѩ твое до конъца СП 73.10 Изч СП Гр παροξύνω Нвб раздражавам [се] ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР РРОДД