Исторически речник
раꙁдавьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
раꙁдавьнкъ, раꙁдавьнкь, раꙁдавънкъ, раꙁдавънкь, раꙁдавнкъ, раꙁдавнкьраꙁдавьнка, раꙁдавънка, раꙁдавнкараꙁдавьнкѹ, раꙁдавънкѹ, раꙁдавнкѹраꙁдавьнкъ, раꙁдавьнкь, раꙁдавънкъ, раꙁдавънкь, раꙁдавнкъ, раꙁдавнкьраꙁдавьнка, раꙁдавънка, раꙁдавнкараꙁдавьнкомь, раꙁдавьнкомъ, раꙁдавънкомь, раꙁдавънкомъ, раꙁдавнкомь, раꙁдавнкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
раꙁдавьнцѣ, раꙁдавънцѣ, раꙁдавнцѣраꙁдавьне, раꙁдавъне, раꙁдавнераꙁдавьнц, раꙁдавънц, раꙁдавнцраꙁдавьнкъ, раꙁдавьнкь, раꙁдавънкъ, раꙁдавънкь, раꙁдавнкъ, раꙁдавнкьраꙁдавьнкомъ, раꙁдавьнкомь, раꙁдавънкомъ, раꙁдавънкомь, раꙁдавнкомъ, раꙁдавнкомьраꙁдавьнкꙑ, раꙁдавънкꙑ, раꙁдавнкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
раꙁдавьнкꙑ, раꙁдавънкꙑ, раꙁдавнкꙑраꙁдавьнцѣхъ, раꙁдавьнцѣхь, раꙁдавънцѣхъ, раꙁдавънцѣхь, раꙁдавнцѣхъ, раꙁдавнцѣхьраꙁдавьнка, раꙁдавънка, раꙁдавнкараꙁдавьнкѹ, раꙁдавънкѹ, раꙁдавнкѹраꙁдавьнкома, раꙁдавънкома, раꙁдавнкома
раꙁдавьнкъ м Човек, който раздава нещо; дарител бѫд ... въ съваденка мѣсто. мротворець. въ сварънка мѣсто. кротолюбець. въ хꙑщьнка мѣсто. раꙁдавьнкъ мѣнѣ своего СЕ 70b 10 Изч СЕ Нвб Срв раздавак диал ЕтМл раздавач ОА НГер ЕтМл БТР АР