Исторически речник
раꙁдават  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раꙁдаватраꙁдаваѭ, раꙁдаваѫ, раꙁдаваѧ, раꙁдаваюраꙁдаваш, раꙁдаваеш, раꙁдаваашраꙁдаватъ, раꙁдаваетъ, раꙁдаваатъ, раꙁдавать, раꙁдаваеть, раꙁдаваать, раꙁдават, раꙁдавает, раꙁдаваатраꙁдавамъ, раꙁдаваемъ, раꙁдаваамъ, раꙁдавамь, раꙁдаваемь, раꙁдаваамь, раꙁдавам, раꙁдаваем, раꙁдаваам, раꙁдавамо, раꙁдаваемо, раꙁдаваамораꙁдавате, раꙁдаваете, раꙁдаваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раꙁдаваѭтъ, раꙁдаваѫтъ, раꙁдаваѧтъ, раꙁдаваютъ, раꙁдаваѭть, раꙁдаваѫть, раꙁдаваѧть, раꙁдавають, раꙁдаваѭт, раꙁдаваѫт, раꙁдаваѧт, раꙁдаваютраꙁдававѣ, раꙁдаваевѣ, раꙁдаваавѣраꙁдавата, раꙁдаваета, раꙁдаваатараꙁдавате, раꙁдаваете, раꙁдаваатераꙁдавараꙁдава
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раꙁдавамъ, раꙁдавамь, раꙁдавамраꙁдаватераꙁдававѣраꙁдаватараꙁдавахъ, раꙁдавахь, раꙁдавахраꙁдава
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раꙁдавараꙁдавахомъ, раꙁдавахомь, раꙁдавахом, раꙁдавахмꙑраꙁдавастераꙁдавашѧ, раꙁдавашѫ, раꙁдаваша, раꙁдаваше, раꙁдавахѫраꙁдаваховѣраꙁдаваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раꙁдавастераꙁдаваахъ, раꙁдавахъ, раꙁдаваахь, раꙁдавахь, раꙁдаваах, раꙁдавахраꙁдавааше, раꙁдавашераꙁдавааше, раꙁдавашераꙁдаваахомъ, раꙁдавахомъ, раꙁдаваахомь, раꙁдавахомь, раꙁдаваахом, раꙁдавахомраꙁдаваашете, раꙁдавашете, раꙁдаваасте, раꙁдавасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раꙁдаваахѫ, раꙁдавахѫ, раꙁдаваахѹ, раꙁдавахѹраꙁдавааховѣ, раꙁдаваховѣраꙁдаваашета, раꙁдавашета, раꙁдавааста, раꙁдавастараꙁдаваашете, раꙁдавашете, раꙁдаваасте, раꙁдавасте
раꙁдават -раꙁдаваѭ -раꙁдаваш несв Раздавам, дарявам, давам слꙑ нѣкꙑѧ съ небесъ съходꙙштꙙ.  ꙗкоже се отъ цѣсара. дарꙑ велѧ омомъ раꙁдаваѭште С 93.5 Изч С Гр διανέμω Нвб раздавам, раздам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА